Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Rozhovor s Jane Burke 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.833 x 3
Historie výměnných formátů bibliografických dat ve Spolkové republice Německo 2015, ročník 19, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 3.836 x 5
Jak v knihovně zavést systematické vzdělávání pracovníků aneb Výsledky dílny Vzdělávejme se systematicky 2016, ročník 20, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.837 x 2
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 10. část 2016, ročník 20, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 3.851 x 6
Uzávěrka na poslední chvíli 2014, ročník 18, číslo 4 Editorial 3.854 x 6
Volně přístupné databáze z oblasti šedé literatury 2018, ročník 22, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.857 x 4
FAQ aneb nad dopisy díváků (Jakub Petřík) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 3.862 x 6
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 6. část 2015, ročník 19, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 3.867 x 6
Steampunkový CONiáš 2015 2015, ročník 19, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 3.869 x 6
Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU (József Áts) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 3.879 x 1
Zpráva z 8. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.882 x 8
Předvánoční nadílka 2011, ročník 15, číslo 12 Editorial 3.883 x 4
Léto v NTK: Nové počítače, Linux a Factorio 2018, ročník 22, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.887 x 2
Rozhovor s Jiřím Trávníčkem 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.887 x 4
IIIF workshop v Kodani - spolupráce na International Image Interoperability Framework 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.892 x 2
Zpráva ze semináře IVIG 2014 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.898 x 6
Rozhovor se Zsuzsannou Müllerovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.908 x 2
Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo (Petr Ráb) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 3.922 x 3
(Pod)zimní resty: kampaň #metoo, Český slavík, katastrofy a síťová neutralita 2017, ročník 21, číslo 8 Editorial 3.925 x 4
TEDx v NTK: Pretty Future 2016, ročník 20, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 3.929 x 3

Stránky