Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit vzestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Profesionální deformace 1999, ročník 3, číslo 12 Knihovnická soda 9.708 x 2
Akviziční politika 1999, ročník 3, číslo 12 Aktuálně z knihovnictví 6.671 x 0
Karen zpochybnil ochrannou známku "Current Contents" 1999, ročník 3, číslo 12 Ze soudní síně 4.628 x 0
AIP uděluje další ocenění 1999, ročník 3, číslo 12 Aktuálně z knihovnictví 5.342 x 1
STK zneužila svého jména 1999, ročník 3, číslo 12 Ze soudní síně 4.959 x 0
Národní knihovna plánuje zemětřesení 1999, ročník 3, číslo 12 Aktuálně z knihovnictví 5.394 x 1
AIP digitalizuje Psohlavce 1999, ročník 3, číslo 12 Infotechno 5.139 x 0
Zrod české oborové databáze provází jeden skandál za druhým 1999, ročník 3, číslo 12 Informační prazdroje 4.819 x 0
Diplomové práce obhájené na ÚISK dne 4. 10. 1999 1999, ročník 3, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.105 x 1
Sto let uprostřed Evropy 1999, ročník 3, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.540 x 1
Knihovny pro příští tisíciletí 1999, ročník 3, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.248 x 0
Národní knihovna představí vývoj knihtisku 1999, ročník 3, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.461 x 0
Co přinesla Celostátní porada vysokoškolských knihoven 1999 ? 1999, ročník 3, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.495 x 1
Vzdělávání informačních pracovníků v Čechách 1999, ročník 3, číslo 11 Odborné vzdělávání 10.971 x 0
Nenechte se zrecyklovat! 1999, ročník 3, číslo 11 Kyberfeministické okénko 10.168 x 1
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 11 Ikaros doporučuje 4.688 x 1
"Computing in Humanities" 1999, ročník 3, číslo 11 Informační věda 6.432 x 0
Poslední varování 1999, ročník 3, číslo 11 Svět mimo internet 5.006 x 0
Fórum pro informační společnost jako mezičlánek mezi odbornou veřejností a vládou při koncipování státní informační politiky 1999, ročník 3, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.447 x 0
Jezuité - vojáci - knihovníci 1999, ročník 3, číslo 11 Knihovny v Síti 5.735 x 1

Stránky

registration login password