Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Hudební seminář: Hudba zemí bývalého Východního bloku 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.186 x 2
Sedmero belgických zastavení 1998, ročník 2, číslo 2 Svět mimo internet 4.606 x 2
Nový online přístup k databázi SIGLE (projekt OpenSIGLE) 2007, ročník 11, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 10.916 x 2
Konference Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR 2012, ročník 16, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.940 x 2
Příručka pro moudré ženy 1999, ročník 3, číslo 12 Maskulinní okénko 9.046 x 2
Do Slovinska, do Lublaně, do knihovny 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.463 x 2
Jan van Dijk: Není to jen o přetížení, je to i o kontextu a moci technologií 2017, ročník 21, číslo 1 Rozhovor 3.208 x 2
Elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy zpřístupňované na českých webových serverech 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 9.421 x 2
Invex 2003 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.959 x 2
INFORUM 2003 - sekce "Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů" 2003, ročník 7, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 4.843 x 2
Medicína založená na důkazech (evidence - based medicine), Cochranova knihovna a rozhodovací procesy v medicíně 2001, ročník 5, číslo 11 Medicína a informace 9.308 x 2
Průběh projektu inovace bakalářského programu na ÚISK FF UK v Praze 2014, ročník 18, číslo 5 Odborné vzdělávání 3.823 x 2
Novinky v české open source komunitě Koha v roce 2015 2015, ročník 19, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.651 x 2
Průzkum kaváren v knihovnách 2008, ročník 12, číslo 1 Recenze 8.377 x 2
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 68.474 x 2
Letní soutěž časopisu Ikaros „Po Švejkových a Haškových stopách Eurasií“ 2007, ročník 11, číslo 7 Editorial 7.119 x 2
Výběr vtipných a zajímavých termínů z terminologické databáze TDKIV 2018, ročník 22, číslo 6 Ze života knihoven 1.880 x 2
Na Internetu se naplňuje Orwellova vize světa 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 8.971 x 2
Web Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 7.946 x 2
New Media Inspiration 2018 2019, ročník 23, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 136 x 2

Stránky