Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Prezentace posterů 2007, ročník 11, číslo 5/2 Prezentace posterů 4.234 x 0
Nástroje Ex Libris pro efektivní práci s elektronickými informačními zdroji (Jiří Pavlík, Jan Pokorný, Martin Ledínský) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 3.273 x 0
Komunikace ve vědě: evoluce nebo změna přístupu? (Allan Foster) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Zahájení konference: Budoucnost vyhledávání vědeckých informací 4.017 x 0
S knihožrouty do Evropy 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 9.871 x 0
Fenomén "Open Access" - iniciativy, význam, přínosy (Jindra Planková) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Publikování naruby - Open Access 4.458 x 0
Seminář "Zhodnocení situace v dostupnosti elektronických informačních zdrojů na základě výsledků programu 1N" 2004, ročník 8, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.396 x 0
Oxford Dictionary of National Biography (Machteld de Waard) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Online služby pro 21. století 4.840 x 0
Denní zpravodajství v databázi KnowEurope 2002, ročník 6, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.573 x 0
Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách II. 2013, ročník 17, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 3.650 x 0
Informační systém výzkumu a vývoje - základní nástroj Rady pro výzkum a vývoj při rozhodování v oblasti VaV (Martin Matějka) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů 5.558 x 0
Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid Integrated Solution (Reiner Klimesch) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví 3.540 x 0
Z exkurze po knihovnách východních Čech a jižní Moravy 1999, ročník 3, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.891 x 0
Znalostní a referenční báze informačního analytika (Jan Žbirka) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 4.479 x 0
Referenční služby a informační zdroje v knihovnách ČR 2003, ročník 7, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 8.707 x 0
Svět podle Googlu (Ondřej Pečený) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu 4.395 x 0
Dotýkejte se vystavených exponátů a komunikujte 2000, ročník 4, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.981 x 0
Česká digitální matematická knihovna (Miroslav Bartošek) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 6.061 x 0
Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být 2012, ročník 16, číslo 6 Recenze 3.435 x 0
Nebývalý rozvoj logiky na ÚDiSK 2006, ročník 10, číslo 13 Odhalení 6.241 x 0
Marketing B2B 2005, ročník 9, číslo 6 Ekonomika v informační společnosti 8.538 x 0

Stránky