Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Závěry z analýzy věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven v ČR v roce 2003 a 2004 a srovnání s průzkumem v roce 1998 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 11.404 x 0
Báze ANL+ a odborné rešeršní požadavky knihovníků a veřejnosti z oblasti hudební vědy 2011, ročník 15, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 6.659 x 0
Nenechte se zrecyklovat! 1999, ročník 3, číslo 11 Kyberfeministické okénko 10.202 x 0
Študentská konferencia INFOŠKIŠ 2006 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.621 x 0
Zelená pro správu elektronických informačních zdrojů 2010, ročník 14, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 8.805 x 0
Seznam diplomových prácí obhájených dne 24. května 1999 na ÚISK 1999, ročník 3, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.573 x 0
Týden knihoven 2003 ve fotografiích 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.822 x 0
Elektronické knihy vydavatelství Wiley - nové tematické edice! (Brett Thomas) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Integrace elektronických knih do nabídky informačních služeb 4.693 x 0
V urbanické knihovně 2005, ročník 9, číslo 3 Nad webovými stránkami knihoven 5.324 x 0
Uživatelský průzkum – hodnocení přístupů k vybraným volně dostupným systémům patentových informací 2015, ročník 19, číslo 8 Výzkumná činnost 2.577 x 0
Ikaros otevřel diskusní skupinu o elektronickém publikování 1999, ročník 3, číslo 2 Editorial 4.902 x 0
Nákup v českých internetových knihkupectvích 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 11.919 x 0
Open access: pohled z Velké Británie (Allan Foster) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 4.592 x 0
Outsourcing spisových, archívních a administrativních služeb jako nástroj informačního ekosystému průmyslového podniku 2012, ročník 16, číslo 9 Pořádání informací 4.306 x 0
Výpravná kronika knihoven od Sumerů po renesanci 2000, ročník 4, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 5.160 x 0
Sláva moravským knihovnám 2003, ročník 7, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.895 x 0
Výstava o knihovnách a elektronických informačních zdrojích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.745 x 0
Navštěvujeme webové stránky našich knihoven 2002, ročník 6, číslo 1 Nad webovými stránkami knihoven 5.570 x 0
Knihovníkem ve 120 minutách 2010, ročník 14, číslo 10 Editorial 3.948 x 0
New Media Inspiration 2014 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.879 x 0

Stránky