Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 3 Ikaros doporučuje 4.490 x 0
V klatovské knihovně 2005, ročník 9, číslo 4 Nad webovými stránkami knihoven 6.440 x 0
Exkurze ve Studijním a informačním centru České zemědělské univerzity 2015, ročník 19, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.756 x 0
Do Slovinska, do Lublaně, do knihovny 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.047 x 0
Mé osobní dojmy ze setkání absolventů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK 2000, ročník 4, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.281 x 0
Srovnání vybraných databází z hlediska zpracování českých informačních zdrojů (J. Horký, B. Boček, M. Bočková, L. Šmídová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů 5.586 x 0
Jak mohou knihovny a informační centra zlepšit přístup k informacím a kulturnímu bohatství žen? 2012, ročník 16, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.213 x 0
Nahlédnutí do digitálního prostředí regulovaného licencemi 2003, ročník 7, číslo 7 Recenze 5.528 x 0
Zamykání bývalé Státní technické knihovny v Klementinu 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.306 x 0
Knihovny v Síti 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 6.515 x 0
Průvodce po vyhledávacích strojích – tentokrát pro správce "websites" (ale nejen pro ně) 1998, ročník 2, číslo 6 Recenze 9.315 x 0
Vyhlášení výsledků ankety Moje kniha a Velké říjnové společné čtení 2004, ročník 8, číslo 11 Týden knihoven 6.410 x 0
Od kouzelníka Alberta k informačním velikánům 2014, ročník 18, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 4.371 x 0
CABI Publishing : od tištěného dokumentu k internetu (Chris Ison) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání 4.294 x 0
Květen plný setkávání 2000, ročník 4, číslo 6 Editorial 4.844 x 0
Reorganizace knihoven Oxfordské univerzity 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.815 x 0
Informační politika UK: Zpřístupňování vládních informací občanům (Barbara Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 3.127 x 0
Telemedicína a informační společnost : projekt e-EUROPE+ 2003 (Jiří Bakala, P. Minář, B. Kadlčíková, M. Krajčová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví ( 4.745 x 0
Kultura versus příroda 2000, ročník 4, číslo 6 Informační věda 10.073 x 0
Spolupráce českých informačních pracovníků a odborníků egyptských regionálních univerzitních knihoven 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.748 x 0

Stránky

registration login password