Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Pozor, akce! Mimořádná nabídka časopisu Ikaros! 2005, ročník 9, číslo 13 Rodinný rozpočet knihovníkův 4.418 x 0
Pár poznámek ke konferenci ISSS 2002, ročník 6, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.399 x 0
Konceptuální rámec virtuálního badatelského prostředí pro práci s historickými fondy (Zdeněk Uhlíř) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 4.283 x 0
EThOS – Online služba elektronických dizertací 2010, ročník 14, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.489 x 0
Hradla zjednodušují laickým uživatelům rešeršování 1998, ročník 2, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 8.275 x 0
Portál Kongresové knihovny ve Washingtonu 2011, ročník 15, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 5.058 x 0
Systém BLAST doplňuje Britanniku Online o odkazy na vybrané webovské zdroje 1998, ročník 2, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 4.521 x 0
Seminář IVIG 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.896 x 0
Šikovné pokrytí na málo místech 1997, ročník 1, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.011 x 0
Internet pro nezaměstnané 1999, ročník 3, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.276 x 0
Projekt lokalizace licence Creative Commons : výzva k veřejnému připomínkování 2008, ročník 12, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 6.679 x 0
Bez Národní knihovny si nedovedu život ani představit 2001, ročník 5, číslo 6 Rozhovor 5.052 x 0
Lze uspořádat znalosti s technickými a pravopisnými chybami? 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 10.503 x 0
SVK v Olomouci zpřístupnila databázi moravských osobností na Internetu 1999, ročník 3, číslo 4 Knihovny v Síti 6.517 x 0
Jihočeský Barcamp 2017 2017, ročník 21, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 1.483 x 0
Pamäťové inštitúcie a ich služby v prostredí Web 2.0 (Nadežda Andrejčíková) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje 4.661 x 0
Workshop mnoho konkrétního z realizace projektu NEDLIB nepřinesl 2001, ročník 5, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 9.428 x 0
Fotoreportáž z Národní knihovny v Římě 2013, ročník 17, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.623 x 0
Jednotná informační brána CASLIN 2002, ročník 6, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 9.245 x 0
Co se skrývá za daty 2010, ročník 14, číslo 6 Editorial 4.920 x 0

Stránky