Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Příjemná procházka regionální bibliografií 1997, ročník 1, číslo 6 Recenze 4.578 x 0
Seminář Počítačové hry jako sociokulturní fenomén - prezentace studentských projektů 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.561 x 0
V litvínovské knihovně II. 2005, ročník 9, číslo 10 Nad webovými stránkami knihoven 4.567 x 0
K reportáži z 13. ročníku CS ONLINE 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.161 x 0
8. mezinárodní konference evropských knihovnických konsorcií 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.200 x 0
Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.634 x 0
Školní čtenářské kluby a jejich efekt v posilování dětských čtenářských návyků a radosti z četby 2014, ročník 18, číslo 7 Výzkumná činnost 4.060 x 0
Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda (Olga Girstlová) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Management informací a znalostí ve firmě 9.002 x 0
Factiva.com – světově uznávaný zdroj obchodního zpravodajství – správný obsah, na správném místě, ve správný čas (Rebeca Larkin) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 4.698 x 0
Exkurze pražské organizace SKIP – tentokrát nikoli do knihovny 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.441 x 0
A s knihovníkem přijde zákon... 2001, ročník 5, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.102 x 0
Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II 2013, ročník 17, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.050 x 0
Šli jsme dosud po správné cestě? (Livia Vasas, Joe Geges) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Portálová řešení přístupu k vědecným zdrojům v medicíně 4.852 x 0
Akviziční politika 1999, ročník 3, číslo 12 Aktuálně z knihovnictví 6.608 x 0
Vybrané aplikace metadatového formátu TEI 2008, ročník 12, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 6.953 x 0
Podivné postavy i významné osobnosti aneb Knihovníci o svých knihovnách i o sobě 2016, ročník 20, číslo 12 Recenze 1.650 x 0
AIP uděluje další ocenění 1999, ročník 3, číslo 12 Aktuálně z knihovnictví 5.290 x 0
Muzeum a knihovny – mnoho důvodů pro spolupráci! 2011, ročník 15, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.366 x 0
Tematický zájezd České informační společnosti, o.s., do berlínských knihoven 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.893 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.906 x 0

Stránky

registration login password