Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Porod české podoby Books in Print 1997, ročník 1, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.242 x 0
Knihovnický týden - Knihovny na hranici 2003, ročník 7, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.300 x 0
Knihovna Psychologického ústavu Akademie věd ČR 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.001 x 0
Výroční generální konference Liber 1999, ročník 3, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.170 x 0
Pojízdné a jinak mobilní knihovny 2003, ročník 7, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 10.615 x 0
Živé vysílání z Infora 2001, ročník 5, číslo 5 Editorial 4.205 x 0
Národní technická knihovna - příprava nové budovy 2006, ročník 10, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.292 x 0
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 16.482 x 0
Proč by se měli informační profesionálové zajímat o optimalizaci webovských stránek (Marydee Ojala) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Optimalizace webových stránek pro vyhledávací stroje 3.909 x 0
test AKTUÁLNÍ RUBRIKY A SLOUPKY 4.425 x 0
Noc v knihovně 2016 - muzejní noc v NTK 2016, ročník 20, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 1.830 x 0
Tři a kolik je pět aneb Kdy kandidáti doženou elektronickou Evropu 2002, ročník 6, číslo 7 Evropská unie a informační společnost 4.562 x 0
Politické strany vedou kampaň také na webu 1998, ročník 2, číslo 6 Elektronické publikování 4.927 x 0
Na INFORU již není volné místo 2004, ročník 8, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.560 x 0
Tři otázky pro Věru Jurmanovou Volemanovou převážně o zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2010, ročník 14, číslo 2 Tři otázky 4.170 x 0
Kluwer Online – nezbytný prostředek podpory výzkumu (Alan Harris) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání 3.529 x 0
Ukončení projektu internetizace knihoven 2013, ročník 17, číslo 3 Internet & Informační společnost 4.691 x 0
Dni regionálnej bibliografie 2007 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.079 x 0
Kulturní dědictví a památková péče 2002, ročník 6, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 8.013 x 0
Četl bych, ale nevím proč? 1998, ročník 2, číslo 2 Informační věda 7.584 x 0

Stránky