Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
CVTI SR a projekt KIS3G 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 10.720 x 0
Open Access Week 2016 v ČR 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.627 x 0
Kdo je to nefeministka/ta? 1999, ročník 3, číslo 12 Maskulinní okénko 5.603 x 0
Regionální knihovna v Karviné zavádí pro bezdomovce holubí poštu 2008, ročník 12, číslo 13 Výzkumná činnost 6.236 x 0
Ákos Domanovszky 2006, ročník 10, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 9.866 x 0
V Medistylu rešeršují a stavějí papírové betlémy 2001, ročník 5, číslo 13 Informační průmysl 7.472 x 0
Majový Ikaros a ztracená konference 2013, ročník 17, číslo 5 Editorial 3.210 x 0
Francouzské souborné katalogy 2004, ročník 8, číslo 2 Zahraniční souborné katalogy 7.827 x 0
Spuštění nového rozhraní pro vyhledávání vědeckých informací - WorldWideScience.org 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 7.152 x 0
Představení nové verze SFX - link server SFX verze 3 (Jiří Pavlík) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby 7.298 x 0
Využívají se elektronických knihy v humanitních oborech? (Krzysztof Murawski) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 4.145 x 0
Nový web doc. Ludvíka Muchy 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.964 x 0
Zpráva z 31. výroční konference LIBER 2002, ročník 6, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.452 x 0
Vyráběli knihy jako kdysi 2008, ročník 12, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 8.202 x 0
More Ramblings on Ira Magaziner´s Speech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 9.339 x 0
Celostátní seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2006 "Současná realita - budoucnost" 2006, ročník 10, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.430 x 0
Vizuální kontextualizace: projekt VICODI (Edvins Snore) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Digitální knihovny: brány do naší minulosti 4.128 x 0
Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 20.395 x 0
Sorry, uživateli - vole, error! aneb Webovské stránky obrazem instituce 2000, ročník 4, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 10.681 x 0
Obhájené diplomové práce na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK dne 29. září 2003 2003, ročník 7, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.968 x 0

Stránky

registration login password