zpracování dat

Současnost sémantického webu

Abstract: 

The Semantic Web isn't new in information science. However, there still are only a few web pages where we can find the semantics today.

Úvod

Nejvýraznější článek pojednávající o sémantickém webu, jeho tvorbě a využití vyšel již před deseti lety. [1] Na webu je dnes k nalezení mnoho sémantických dokumentů. Nemusíme chodit daleko, abychom nějaký našli. Například Polytematický strukturovaný heslář (PSH) Národní technické knihovny [2] je celý psán v jazyce SKOS a představuje dobrou ukázku využití této technologie. I přes veškerou snahu však dodnes tvoří drtivou část webového obsahu pouze dokumenty, které téměř postrádají sémantiku a pro stroj jsou prakticky nečitelné.

Motejlková, Anna. Současnost sémantického webu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7227>. urn:nbn:cz:ik‐007227. ISSN 1212-5075.

Sémantický web

English title: 
Semantic Web
Abstract: 

There is a rapidly growing number of web documents today and we have a need to organize and be able to process this data. The current web is very limited in this regard. The aim of the Semantic Web is address the issue and provide machine readable information. The cooperation between humans and computers will be improved and automatic processing of data will be simplified with help of this information.

V dnešní době rychle rostoucího množství webových dokumentů nastává potřeba tato data uspořádávat a mít možnost je dále zpracovávat. Současný web poskytuje v tomto ohledu jen velmi omezené možnosti. Tuto problematiku má za úkol řešit sémantický web, kde se všechny informace definují takovým způsobem, aby jim porozuměli nejen lidé, ale i stroje. Tím je umožňována lepší spolupráce mezi počítači a lidmi a takto definovaná data je počítač schopen automaticky zpracovávat.

Motejlková, Anna. Sémantický web. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7092>. urn:nbn:cz:ik‐007092. ISSN 1212-5075.

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

English title: 
How to fight successfully with economic crisis using CI
Abstract: 

Every age brings opportunities and threats, only ones who can match these challenges are successful. Tools for Competitive Intelligence (CI) help them to identify threats and opportunities, understand their nature and use it for their own benefit.

The economic crisis more or less affects all world economies. Sooner or later, it will hit most businesses. Some of them will not manage this situation and will close the business, others with sill survive with larger or smaller losses. On the other hand, some companies will use the crisis to consolidate their position on the market and many new businesses will start, because the crisis is an opportunity to come up with new ideas.

The right information at the right time is the key to business success. In times of crisis, it is doubly true. Professional tools for CI help to effectively process the information inside and outside the company. Tools for CI enable finding individual pieces of information giving them into the context and using them to obtain the competitive advantage. Company than can choose the right strategy for the prevention of threats and seek and exploit new opportunities. CI tools are used mainly in the sales protection (for the verification and monitoring of companies and individuals) and fort the protection of corporate assets and intellectual property (risk assessment and fraud detection). CI tools allow to increase productivity through fast access to information and also to identify new opportunities and to gain competitive advantage using tools for mapping the market.

Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat hrozby i příležitosti, pochopit jejich podstatu a využít je ve vlastní prospěch.

Marc, Michal. Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5688>. urn:nbn:cz:ik‐005688. ISSN 1212-5075.

MUFIN: buďte v obraze!

Podnázev: 
… aneb jak nezabloudit mezi obrázky
English title: 
MUFIN: Be In The Picture!
English subtitle: 
… or Do Not Get Lost in Images
Abstract: 

MUFIN (MUlti-Feature Indexing Network) is a multi-purpose similarity search system developed at Faculty of Informatics, Masaryk University. Using a metric-space approach, the system can index and search any data, provided a distance function is available to compute the distance (dissimilarity) of any pair of objects. The first publicly available implementation is the MUFIN Image Search system which indexes 50 000 000 Flickr images.

Kolikrát za svůj život jste při práci nebo zábavě použili Google či jiný vyhledávač, abyste našli nějakou informaci? Pravděpodobně tak často, že už si práci bez nich téměř neumíte představit - jedná se o neocenitelné pomocníky při vyhledávání v textových datech. Ale nepřeberné množství dat, které máme na dosah ruky, se už dávno neskládá jen z textu, obsahuje i obrázky, videa, zvuky, ale také třeba sekvence DNA. Jak rozumně vyhledávat zde?

Kohoutková, Petra. MUFIN: buďte v obraze!. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5301>. urn:nbn:cz:ik‐005301. ISSN 1212-5075.

Lze uspořádat znalosti s technickými a pravopisnými chybami?

Odpověď na otázku tak, jak je uvedena v názvu, je asi dost jednoduchá. Špatně! Přitom při každé snaze týkající se pořádání znalostí anebo jen informací se nevyhneme nejzákladnějšímu problému, jímž je správné uspořádání jednotlivých slov. To se s rozvojem počítačů stává v češtině snad čím dál tím složitější. Stačí si vzít například české písmeno ch.

Jeho správné zařazení jsou zpravidla schopny zvládnout děti ve druhé, možná již první třídě základní školy.

Kastl, Jan. Lze uspořádat znalosti s technickými a pravopisnými chybami?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1135>. urn:nbn:cz:ik‐001135. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah