informační služby

Environmentální vzdělávání v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě

English title: 
Environmental Education in the Moravian-Silesian Research Library in Ostrava
Abstract: 

The Moravian-Silesian Research Library in Ostrava, contributory organisation takes part in the project called „Development of Environmental Consultancy and Information Centers Network in the Moravian-Silesian Region”, which was designed to form the regional system of environmental education and edification. The Environmental Consultancy and Information Center was established in the library. It offers consultation and information services and organizes lectures and discussions dealing with the environment and sustainable development – they are designed for both the general public (children, students, pensioners, etc.) and librarians of the Moravian-Silesian Region.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace se v loňském roce zapojila v roli partnera do projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Moravskoslezským krajem. Vedle knihovny je do projektu zapojeno dalších 11 partnerů – institucí a organizací různého typu, které si společně daly za cíl vytvoření krajského systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Oravová, Monika; Prchalová, Lea. Environmentální vzdělávání v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4067>. urn:nbn:cz:ik‐004067. ISSN 1212-5075.

Ptejte se Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

English title: 
Ask the Education and Research Library of Pilsen Region
Abstract: 

Ptejte se knihovny (Ask your Library) is a virtual reference service supported by network of cooperating libraries Czech republic, as well as an infrastructure of software tools and communications. Ptejte se knihovny is also a source of unique centralized knowledge resources built by a collaborative network of member libraries. This service was established by the National Library of the Czech Republic in co-operation with the Moravian Library Brno. Education and Research Library of Pilsen Region joined on September 2004. This article reports experience in this reference service.

 Současná podoba služby Ptejte se knihovny byla zprovozněna Národní knihovnou ČR. ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně v únoru 2004 jako on-line služba dostupná 24 hodin denně sedm dní v týdnu komukoli, kdo má přístup k Internetu. Dotaz může položit kdokoli a odpoví knihovník ze zapojené knihovny. Projekt Ptejte se knihovny je pro knihovny veřejné (obecní, městské, krajské, národní, specializované), vysokoškolské aj. dobrovolný.

Doležalová, Pavlína. Ptejte se Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4034>. urn:nbn:cz:ik‐004034. ISSN 1212-5075.

Marketingové srovnání: STK & Medistyl

English title: 
State Technical Library and Medistyl Ltd: Comparison of marketing methods
Abstract: 

This article focuses on an evaluation of marketing methods used in a publicly-funded library (State Technical Library) and a private company (Medistyl Ltd.). Thanks to a specific questionnaire and conducted personal interview, we have compared and contrasted these two institutions in respect to a variety of aspects, e. g. the so called 'marketing mix', SWOT analysis, and others. As a result, we have obtained a general approach of these organizations to the marketing overall. Although these results cannot be extended to other institutions, we hope this paper will demonstrate all important features that these bodies have in common, as well as their significant differences.

Poznámka: Následující text je upravenou verzí konferenčního příspěvku, který zazněl již v září minulého roku na konferenci Knihovny současnosti 2006 a ve své anglické verzi také nyní na mezinárodním studentském sympoziu BOBCATSSS 2007, které se uskutečnilo ve dnech 29.–31. 1. 2007 (pořadateli sympozia se staly Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Hochschule der Medien Stuttgart).
Rylich, Jan; Tománek, Tomáš. Marketingové srovnání: STK & Medistyl. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3913>. urn:nbn:cz:ik‐003913. ISSN 1212-5075.

Tradiční metody užití knihovních materiálů

Podnázev: 
Souvislosti, charakteristiky a postavení služeb MVS, MMVS
English title: 
Library collection and traditional methods of its use – LL and ILL
Abstract: 

The article deals with basic library information services and their possibilities in research libraries. Different terminology views to approaches in fundamental library information services are specified. Terms interlibrary loan, library loan and international interlibrary loan as a traditional methods for using library collection are further analyzed. Terms ILL and LL are described in their historical context with a special regard to the Czech environment.

Redakční poznámka: Následující text je pátým dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Tradiční metody užití knihovních materiálů. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3801>. urn:nbn:cz:ik‐003801. ISSN 1212-5075.

Terminologické otázky dodávání dokumentů

Podnázev: 
na cestě od MVS a DDS k EDD
English title: 
A matter of terminology – the emergence of ILL and DD to EDD
Abstract: 

This article identifies some of the current challenges and activities in definiton of document delivery services and electronic document delivery from the perspective of library and information science. It puts forward the view that it is high time the library and information world adopted a standard, defensible and integrated terminology. The author explores the role of interlibrary loans and other library services, on the occasion of terminology document delivery services. There are searching new choices for define of DDS, EDD, etc., and the author attempts to provoke debate about this topic.

Redakční poznámka: Následující text je třetím dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Terminologické otázky dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3683>. urn:nbn:cz:ik‐003683. ISSN 1212-5075.

Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku


English version


Pozn. redakce: článek byl původně zveřejněn v ročence Yearbook of Polish European Studies, 2003, roč. 7. Některé údaje uvedené v článku už tedy nemusí odpovídat současnému stavu.


Grabowska, Marta. Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3493>. urn:nbn:cz:ik‐003493. ISSN 1212-5075.

Marketing informačních služeb: balíčky, propagace a přesvědčování

Liz Blankson-Hemans 22. května 2006 se v prostorách CERGE-EI (Center for Economic Research and Graduate Education of Charles University – Economics Institute) v Praze v rámci konference Inforum 2006 uskutečnil workshop s názvem Marketing informačních služeb: balíčky, propagace a přesvědčování.

Ikaros, redakce. Marketing informačních služeb: balíčky, propagace a přesvědčování. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5/2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3375>. urn:nbn:cz:ik‐003375. ISSN 1212-5075.

Marketing informačních služeb v případových úlohách

28. února 2006 jsem měl jedinečnou příležitost zúčastnit se první části čtyřhodinového semináře s názvem Marketing informačních služeb v případových úlohách, jehož odborným garantem je PhDr. Richard Papík, Ph.D., z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. V semináři byl kladen hlavní důraz především na případové úlohy z prostředí českých knihoven a informačních institucí. Úvodního slova se ujala Linda Skolková spolu s PhDr. Richardem Papíkem, Ph.D., moderování celého setkání připadlo Mgr. Petře Slukové.

Burský, Ondřej. Marketing informačních služeb v případových úlohách. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3273>. urn:nbn:cz:ik‐003273. ISSN 1212-5075.

České knihovny někde mezi dnem a vrcholem

Vážení čtenáři, asi jste už v příloze Lidových novin Orientace z 15. října 2005 četli článek Petra Zídka o současné situaci českých knihoven publikovaný pod názvem "Knihovny na dně". Asi nemá smysl zdůrazňovat, že informace v článku nejsou objektivním a zasvěceným popisem aktuálního stavu věcí.

Ikaros, redakce. České knihovny někde mezi dnem a vrcholem. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/2042>. urn:nbn:cz:ik‐002042. ISSN 1212-5075.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dopad internetu a digitalizace na metody její práce s informacemi

Vznik, význam a funkce OBSE

Chadimová, Jana. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dopad internetu a digitalizace na metody její práce s informacemi. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/2006>. urn:nbn:cz:ik‐002006. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah