archivace dokumentů

Kvalitní studie k problémům dlouhodobé archivace digitálních dokumentů

English title: 
First-rate study to issues of digital documents long-term preservation
Abstract: 

The review evaluates the structure, content and formal qualities of the new book titled „Long-term preservation of digital documents“ (published in Czech by the National Library of the Czech Republic, 2010, ISBN 978-80-7050-588-5). The book is based on the text of author’s master thesis. The reviewed work aims at the conceptualisation of digital preservation in memory institutions. Its author presents new discipline known as digital preservation. The book focuses on an analysis of all major risks associated with long-term digital heritage preservation. The book also contains an overview of the basic assumptions and objectives of digital preservation. The largest section of the book is devoted to practical outcomes of digital preservation, i.e. preservation actions to ensure digital heritage sustainability. In conclusion the reviewed book presents an analysis of digital preservation development as well as perspectives for the future of digital heritage sustainability.

CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2010. 154 s. ISBN 978-80- 7050-588-5 (brož.).

Bratková, Eva. Kvalitní studie k problémům dlouhodobé archivace digitálních dokumentů. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6754>. urn:nbn:cz:ik‐006754. ISSN 1212-5075.

Elektronické informační zdroje současného umění

English title: 
Electronic information resources of Czech contemporary art
Abstract: 

The article presents the database projects of Czech archives of contemporary art as the relevant electronic resources of Czech contemporary art.

S internetovými databázemi zprostředkovávajícími informace o výtvarném umění se již před lety doslova roztrhl pytel. Jejich formální podoba a obsahový charakter se od počátku pohyboval v širokém rozpětí, od dnes nejpočetněji zastoupených portálů založených na komerční bázi po online galerijní a muzejní průvodce a databáze sbírek, jimiž kamenné instituce doplňují svůj chvályhodný úkol uchovávat světové kulturní dědictví ještě o jinou formu.

Krátká, Eva. Elektronické informační zdroje současného umění. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5173>. urn:nbn:cz:ik‐005173. ISSN 1212-5075.

Konference CNZ 2008

V úterý 23. září 2008 se v budově Národního archivu v Praze konala konference se zajímavým názvem Co po nás zbude? Pořadatelé (ze stejnojmenného sdružení) touto řečnickou otázkou naráželi zejména na problematiku ukládání a uchovávání elektronických dokumentů a dlužno dodat, že prostory Národního archivu byly pro toto téma ideální.

Národní archiv

Rylich, Jan. Konference CNZ 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5016>. urn:nbn:cz:ik‐005016. ISSN 1212-5075.

Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací

English title: 
The CASPAR Approach to Digital Preservation
Abstract: 

A description of some of the fundamental concepts in CASPAR as well as the metrics by which CASPAR believes that it, and other projects which claim to aid the practice of digital preservation, should be judged. It shows how CAPSAR attempts to follow the OAIS Reference Model and to employ concept of virtualization. CASPAR preservation infrastructure and some of its components are described in more detail including Registry/Repository and Knowledge Manager.

Redakční poznámky:

Na realizaci projektu CASPAR se podílejí a na přípravě tohoto textu spolupracovali také Luigi Fusco (ESA/ESRIN), Seamus Ross, (HATII, University of Glasgow), Mariella Guercio (University of Urbino), Mario Hernandez (UNESCO), Ugo Di Giammatteo (ACS), Zavisa Bjelogrlic (ASemantics), Dalit Naor (IBM/Haifa), Carlo Meghini (CNR), Silvia Boi (MetaWare), Daniel Terrgui (INA), Kia Ng (University of Leeds), Luigi Briguglio (Engineering), Vassilis Christophides (FORTH), Bruno Bachimont (CNRS/UTC), Hugues Vinet (IRCAM) a Pavel Sedlák
Giaretta, David. Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4300>. urn:nbn:cz:ik‐004300. ISSN 1212-5075.

WebArchiv se účastní mezinárodní spolupráce při archivaci webu

Mezinárodní konsorcium IIPC (International Internet Preservation Consortium) otevřelo v letošním roce členství v této instituci pro knihovny, archivy, muzea a další kulturní paměťové instituce po celém světě, které se zabývají shromažďováním a ochranou obsahu internetu a prokáží významné zkušenosti s archivací webu. Mezi přistupující členy se zařadila také Národní knihovna České republiky.

Celbová, Ludmila; Coufal, Libor. WebArchiv se účastní mezinárodní spolupráce při archivaci webu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4085>. urn:nbn:cz:ik‐004085. ISSN 1212-5075.

Konference Cultural Heritage on line a DPE Workshop

Ve dnech 14. až 16. prosince 2006 se v italské Florencii konala mezinárodní konference nazvaná Cultural Heritage on line s podtitulem The challenge of accessibility and preservation. Organizována byla nadací Fondazione Rinascimento Digitale, sídlící ve Florencii, a MiBAC- Ministero per i Beni e le Attività Culturali (obdoba našeho ministerstva kultury).

Hutař, Jan. Konference Cultural Heritage on line a DPE Workshop. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3914>. urn:nbn:cz:ik‐003914. ISSN 1212-5075.

Možnosti elektronické správy firemních dokumentů

S rozvojem výpočetní techniky vznikla nová možnost správy firemních dokumentů, jde o správu elektronickou. Můžeme si tak vybudovat elektronickou evidenci (příp. elektronickou evidenci se zobrazováním dokumentů) nebo přímo celý dokumentový systém. Tím mám na mysli evidenci používanou všemi zaměstnanci firmy, nikoliv pouze např. evidencí dokumentů, které vede obvykle až firemní spisovna/archiv.

Moualla, Hana. Možnosti elektronické správy firemních dokumentů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3334>. urn:nbn:cz:ik‐003334. ISSN 1212-5075.

Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem«

Štogr, Jakub. Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem«. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/2101>. urn:nbn:cz:ik‐002101. ISSN 1212-5075.

Domácí elektronické online zdroje zpřístupněny díky projektu WebArchiv

U příležitosti zpřístupnění části digitálního archivu WebArchiv uspořádalo oddělení elektronických online zdrojů Národní knihovny ČR v úterý 6. prosince 2005 informační setkání, na kterém vystoupili pracovníci tohoto oddělení a na které byli pozváni zástupci knihoven, vydavatelů a sdělovacích prostředků.

Celbová, Iva. Domácí elektronické online zdroje zpřístupněny díky projektu WebArchiv. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/2100>. urn:nbn:cz:ik‐002100. ISSN 1212-5075.

Konference »Preserving the Digital Heritage: Principles and Policies« a kritéria výběru elektronických zdrojů

Počátkem listopadu se ve dnech 4.-5. 11. 2005 v Haagu konala konference věnovaná ochraně digitálního dědictví, konkrétně problematice kritérií pro výběr zdrojů. Tématem tedy bylo, co by se mělo vybírat pro budoucí uživatele k archivaci a zda vůbec by se mělo. Bohužel, tohoto tématu se kupodivu následující debata i příspěvky dotýkaly spíše okrajově. Kritéria výběru zdrojů jsou důležitá i pro projekty Národní knihovny ČR (Jednotná informační brána a WebArchiv).

Hutař, Jan. Konference »Preserving the Digital Heritage: Principles and Policies« a kritéria výběru elektronických zdrojů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/2091>. urn:nbn:cz:ik‐002091. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah