Mynarz, Jindřich

Zpráva z workshopu Big Clean v Národní technické knihovně

V sobotu 19.3.2011 uspořádala Národní technická knihovna společně se Studii nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy workshop nazvaný Big Clean, který byl věnován praktickému čištění dat veřejné správy. Big Clean probíhal souběžně v Praze a ve finském městě Jyväskylä jako mezinárodní událost pod záštitou organizace Open Knowledge Foundation. Během dne se nabízely dva paralelně probíhající programy. Jeden byl vždy více zaměřen na aktivní zapojení účastníků, zatímco v rámci druhého se probíhaly přednášky. Jedna část programu byla věnována samotnému získávání a čištění dat, a proto vyžadovala spíše technicky zdatné účastníky. Naproti tomu v druhé části byly představeny relativně snadno ovladatelné nástroje pro užití již existujících dat.

Mynarz, Jindřich. Zpráva z workshopu Big Clean v Národní technické knihovně. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6757>. urn:nbn:cz:ik‐006757. ISSN 1212-5075.

Jak lze prakticky využít Polytematický strukturovaný heslář pro věcný popis elektronických zdrojů

English title: 
How to use Polythematic Structured Subject Heading System in practice for subject description of
Abstract: 

Polythematic Structured Subject Heading System (PSH) has been published in a machine-readable format in a manner that adheres to the linked data design principles and best practices. This improvement opens many new ways for exploiting PSH and building upon its rich structure. These possibilities include auxiliary tools for intellectual indexing and foundations for use in automatic indexing applications. In this form PSH may be employed in the metadata standards that allow for serialization in various formats which can be easily embedded in electronic documents.

Polytematický strukturovaný heslář pro věcné pořádání webových zdrojů

Logo Polytematického strukturovaného hesláře

Logo Polytematického strukturovaného hesláře

Mynarz, Jindřich. Jak lze prakticky využít Polytematický strukturovaný heslář pro věcný popis elektronických zdrojů. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5872>. urn:nbn:cz:ik‐005872. ISSN 1212-5075.

Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře

Obr.

Obr. 1: Logo Polytematického strukturovaného hesláře

Kamrádková, Kateřina; Kožuchová, Kristýna; Mynarz, Jindřich. Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5591>. urn:nbn:cz:ik‐005591. ISSN 1212-5075.

Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti

English title: 
The Role of a Library in Economic Environment of Information Society
Abstract: 

This article considers the function of a library in knowledge economy of information society from macro- and microeconomical perspective. It includes a brief analysis of impact of macroeconomical factors on libraries. The article gives an overview of ways how libraries can be funded and how they can efficiently market their services.

Předmluva

Internet a informační a komunikační technologie mění mnoho věcí a naše ekonomické prostředí není výjimkou. Díky internetu se mění způsoby obchodování, zintenzivňuje se komunikace mezi firmami i zákazníky. Vznikají také zcela nové digitální produkty, které nemají přímou analogii v „offline“ světě – digitální produkty jsou snadno reprodukovatelné, díky internetu vhodné k přímé distribuci zákazníkům, bez prostředníků.

Andrlová, Anna; Dvořáková, Michala; Hrušková, Blanka; Mynarz, Jindřich; Šlapáková, Ivana. Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5258>. urn:nbn:cz:ik‐005258. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah