Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv krátkých zpráv

RSS

[offline] Komunitní konference KOKON 2014

Online stream z konference KOKON 2014 skončil. Děkujeme za pozornost. Číst dále

Pozvánka na konferenci UISK KOKON 2014

Vážení čtenáři, rádi bychom vás pozvali na 1. ročník studentské komunitní konference KOKON, která se bude konat v pátek 6.6.2014 od 10 hodin v malém sále Městské knihovny v Praze.

Číst dále

Nakladatelství Karolinum jako první český nakladatel navázalo spolupráci s ebrary

Nakladatelství Karolinum jako první český nakladatel navázalo spolupráci s ebrary, celosvětovým distributorem odborných elektronických monografií. Od dubna 2014 šíří e-knihy prostřednictvím univerzitních knihoven.

Číst dále

Průzkum služeb knihoven znevýhodněným uživatelům

Pracovní skupina pro Koncepci rozvoje knihoven – prioritu 13 (Zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb) prosí knihovny o spolupráci při průzkumu služeb knihoven pro znevýhodněné uživatele.

Číst dále

Pozvánka na výstavu Poklady Mapové sbírky

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK pořádá za podpory Ministerstva kultury ČR výstavu Poklady mapové sbírky. Expozice představuje unikátní rukopisné mapy, staré atlasy a digitalizované glóby, které nejsou běžně dostupné v jiných sbírkách. Představuje především zcela nově objevené světové unikáty, zejména Gijsbertsonovu mapu Evropy, De Witovu mapu Německa nebo Camociův plán obléhání Malty Turky. Celý soubor kartografických exponátů bude v této podobě prezentován veřejnosti poprvé.

Číst dále

Pozvánka na květnový seminář Autorské právo v praxi

Zveme Vás k účasti na semináři Autorské právo v praxi, který se bude konat dne 14.

Číst dále

Pozvánka na konferenci INFORUM 2014

Letošní konference INFORUM 2014, zaměřená na profesionální informační zdroje, se uskuteční 27. a 28. května na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Číst dále

Pozvánka na Učitelský summit 2014

V sobotu 12. dubna 2014 se bude v prostorách International School of Prague konat již čtvrtý ročník učitelského summitu, oblíbené konference zaměřené na využití moderní techniky ve vzdělávání.

Číst dále

Stránky