Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Elektronické informační zdroje pro pedagogiku 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.882 x 1
Rozhovor s Jaroslavem Winterem: internet může být neocenitelným nástrojem 2009, ročník 13, číslo 9 Rozhovor 16.862 x 2
Národní technická knihovna - rok poté 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 16.811 x 5
PLoS = Public Library of Science 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 16.803 x 2
Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS) 2007, ročník 11, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 16.745 x 0
»Nechám vás zmizet jako rigorózní práci z plzeňský univerzitní knihovny« – veselou notou na okraj jednoho skandálu 2009, ročník 13, číslo 13 Aféry 16.728 x 2
„Just-in-case“ versus „just-in-time“ aneb Vyřešily to peníze... 1997, ročník 1, číslo 7 Elektronické publikování 16.727 x 0
Katalogizace elektronických zdrojů na Internetu: proč, co, jak? 2001, ročník 5, číslo 2 Elektronické publikování 16.685 x 1
Ladislav Jan Živný 2005, ročník 9, číslo 9 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 16.677 x 1
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 16.624 x 0
Funkční školní knihovna – mýtus, nebo realita? 2006, ročník 10, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 16.623 x 1
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 16.620 x 1
Prostředí a projekty podporující dětskou četbu 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 16.610 x 0
Grafický formát DjVu slaví páté narozeniny 2003, ročník 7, číslo 5 Výročí měsíce 16.600 x 0
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.576 x 1
Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih 2008, ročník 12, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 16.530 x 1
Jazykové korpusy 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 16.511 x 2
Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 16.504 x 0
Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století 2005, ročník 9, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.500 x 1
Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 16.464 x 1

Stránky

registration login password