Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Automatizace knihovnických procesů podeváté 2003, ročník 7, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.810 x 1
Vzpomínka na Jana Bohuslava Sobotu 2012, ročník 16, číslo 6 Personália 4.664 x 1
Rozvoj čtenářských dovedností 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 10.231 x 1
Exkurze do Parlamentní knihovny 2014, ročník 18, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.217 x 1
DDS a on-line digitální knihovny : změna jednoho paradigmatu (Rudolf Vlasák) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Elektronické doručování dokumentů - současné trendy 6.471 x 1
Pokročilá technologie s využitím bramborové energie 2007, ročník 11, číslo 13 Odhalení 11.535 x 1
Vědecké publikování jako nová kompetence akademických knihoven 2017, ročník 21, číslo 5 Výzkumná činnost 2.911 x 1
Elektronické informační zdroje současného umění 2009, ročník 13, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 12.566 x 1
Zpráva z exkurze do Knihovny psychologických a sociokulturních věd v Celetné ulici 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.060 x 1
Nechceme-li vytvářet knihovny minulosti, musíme vyjít vstříc našim klientům dřív, než to udělá někdo jiný 2004, ročník 8, číslo 4 Rozhovor 8.933 x 1
Londýn: Konzervativismus nebo konzervace? 1999, ročník 3, číslo 1 Svět mimo internet 6.350 x 1
Fenomén open access v informační společnosti 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 7.880 x 1
Elektronická Evropa aneb Jak naučit starý kontinent novým kouskům 2002, ročník 6, číslo 1 Evropská unie a informační společnost 8.546 x 1
Nové hudební oddělení v severočeském Varnsdorfu 2000, ročník 4, číslo 3 Knihovny v Síti 5.057 x 1
INFORUM 2003 - sekce "Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnost koexistence a hranice využívání" 2003, ročník 7, číslo 6 Elektronické publikování 5.718 x 1
6 000 volů do Německa? Nikdy! 2010, ročník 14, číslo 9 Editorial 5.310 x 1
Workshop Školní knihovny v akci 2004 2004, ročník 8, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.234 x 1
Portál elektronických disertací DART-Europe 2014, ročník 18, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 5.622 x 1
Metadata, sémantika a sémantický web (Vilém Sklenák) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Optimalizace webových stránek pro vyhledávací stroje 6.095 x 1
Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.823 x 1

Stránky

registration login password