Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Postřehy z VIII. konference archivářů ČR 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.075 x 0
DigitaltMuseum: Zpřístupnění on-line přivádí lidi do muzeí i fyzicky 2013, ročník 17, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 4.073 x 0
Informační zdroje pro výzkum v ČR - Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ (Jana Hakenová) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 4.073 x 0
Vývoj uživatelského rozhraní informačních systémů (Jiří Jelínek) 2007, ročník 11, číslo 5/2 El. inf. zdroje - s novými možnostmi k tradičním cílům 4.071 x 0
Zahraniční odborné akce v únoru 2004 2004, ročník 8, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.067 x 0
Scopus - nové vlastnosti a možnosti (Sandra Grijzenhoutová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů 4.065 x 0
Informační chování a kvantitativní analýza jako základní postupy k dosažení důvěryhodných vědeckých informací (Milan Špála) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 4.064 x 0
Týden čtení v maloměřické knihovně 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.059 x 0
Listopadová mozaika 2010, ročník 14, číslo 11 Editorial 4.059 x 0
Sbírání zpětné vazby v knihovnách: případová studie Městské knihovny Polička 2014, ročník 18, číslo 6 Informační přesahy 4.058 x 0
Současný stav e-governmentu u nás aneb Česká republika ve srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi (Denisa Faltová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 4.057 x 0
Deset hypotéz o současném stavu a budoucím vývoji vědeckého publikování (Guido F. Herrmann) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Zahájení konference 4.057 x 0
Zpráva o průběhu veřejné debaty věnované eGovernmentu a základním registrům ve vztahu k ochraně osobních údajů 2012, ročník 16, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.055 x 0
Komunitní konference KOKON 2015 2015, ročník 19, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.054 x 0
Blackout aneb vypnutá knihovna 2014, ročník 18, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 4.043 x 0
Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury (Iveta Fürstová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 4.040 x 0
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 6 Z Ikarových záložek 4.040 x 0
Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech (Marcin Roszkowski) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 4.038 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 6 Ikaros doporučuje 4.038 x 0
Memoriae Mundi Series Bohemica - z trezoru na Internet (Stanislav Psohlavec) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Digitální knihovny: brány do naší minulosti 4.037 x 0

Stránky

registration login password