Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
České e-knihy - faktory ovlivňující jejich pronikání do knihoven 2014, ročník 18, číslo 5 Elektronické publikování 4.444 x 0
České e-knihy a tipy k akvizici e-knih (Jana Matějková, Jiří Pavlík) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pohodlnější cesta k elektronickým knihám 4.484 x 0
České informační zdroje a BMI 2004 2004, ročník 8, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 5.908 x 0
České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně (Kateřina Štěchovská) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Zdravotnické informace a jejich uživatelé 5.027 x 0
České knihovnictví do kapsy v kulhajícím anglickém překladu 2000, ročník 4, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.180 x 0
České knihovny a uprchlíci 2016, ročník 20, číslo 2 Evropská unie a informační společnost 5.314 x 0
České knihovny nejsou na dně 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.225 x 1
České knihovny někde mezi dnem a vrcholem 2005, ročník 9, číslo 11 Editorial 8.649 x 1
České knihovny ve věku infantility 2013, ročník 17, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 6.122 x 1
Českokrumlovská knihovna v měsíci Internetu 2000, ročník 4, číslo 5 Knihovny v Síti 4.807 x 1
Českolipské muzeum hostilo 34. celorepublikový knihovnický seminář 2010, ročník 14, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.321 x 0
Český jazyk zaznívá v mnohých krajinách světa 2013, ročník 17, číslo 3 Evropská unie a informační společnost 4.850 x 0
Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí 2014, ročník 18, číslo 7 Recenze 5.236 x 0
Český národní korpus 1999, ročník 3, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 30.962 x 2
Český překlad revidovaného vydání doporučení ISBD pro elektronické zdroje - ISBD(ER) 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 8.370 x 0
Český překlad studie Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.985 x 0
Český student pohlcen korejským mraveništěm 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 7.871 x 0
Český web má téměř dva milióny uživatelů 2001, ročník 5, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.481 x 0
Českých knížek hubitelé lití: PLESNIVINA, MOLI, JEZOVITI 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 11.474 x 1
CESNET a květnová mezinárodní setkání 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.869 x 0

Stránky