Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Jak psát závěrečné a kvalifikační práce 2008, ročník 12, číslo 12 Recenze 11.311 x 2
Hoaxy, propaganda a falešné zprávy na internetu 2017, ročník 21, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.309 x 3
Knihovny půjčují hračky 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 11.297 x 0
Informační podpora oboru hutnictví a její perspektivy 2010, ročník 14, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 11.289 x 2
Exkurze do Národní knihovny Irska a knihovny Trinity College v Dublinu 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 11.289 x 1
Kdo, kde a jak řeší problém informační gramotnosti? 2002, ročník 6, číslo 9 Informační gramotnost 11.288 x 1
Inteligence systémů zpracování textů 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 11.285 x 0
Reflektuje teorie informace a komunikace dostatečně na zvýšený zájem společenských věd o semiotické a komunikační aspekty života 1999, ročník 3, číslo 3 Informační věda 11.281 x 0
CVTI SR a projekt KIS3G 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 11.275 x 0
Informace o projektu registrace domácích internetových zdrojů nově na serveru WebArchiv 2001, ročník 5, číslo 5 Knihovny v Síti 11.266 x 0
Práce s romskými dětmi v knihovnách – seminář pro pracovníky dětských oddělení 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 11.264 x 0
Jak být dobrým manažerem? 2003, ročník 7, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 11.257 x 1
Detektivové v knihovně 2004, ročník 8, číslo 4 Vrahem je knihovník (kulturní rubrika) 11.248 x 0
CASLIN - Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu 2003, ročník 7, číslo 1 Knihovny v Síti 11.246 x 1
Přednosti a rizika digitálních dokumentů 2005, ročník 9, číslo 12 Digitalizace a digitální knihovny 11.240 x 5
Návštěva Alexandrijské knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 11.239 x 1
Hledání nových cest jako neohraničený pohled na možnosti 2006, ročník 10, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 11.234 x 2
Svoboda informací jako téma informační politiky 1998, ročník 2, číslo 6 Informační politika 11.221 x 1
Architektúra informačných systémov procesného portálu pre prepravu a logistiku 2005, ročník 9, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 11.212 x 1
Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.210 x 1

Stránky