Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Co je a co není elektronický časopis 1998, ročník 2, číslo 1 Elektronické publikování 17.620 x 0
Elektronické informační zdroje pro pedagogiku 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 17.684 x 1
Citační manažery 2015, ročník 19, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 17.706 x 0
Národní technická knihovna - rok poté 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 17.774 x 1
Dramatická výchova jako cesta k četbě 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 17.783 x 0
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 17.874 x 1
Evropa 2045 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 17.881 x 1
Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS) 2007, ročník 11, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 17.896 x 4
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2007 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 17.905 x 0
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 17.990 x 0
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 17.994 x 2
Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 18.023 x 0
Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky 2000, ročník 4, číslo 4 Kyberfeministické okénko 18.035 x 1
Trendy v rozvoji informačních služeb 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 18.055 x 2
Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti 2009, ročník 13, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 18.075 x 1
CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 18.081 x 3
OPACy nové generace III – Evergreen a Koha 2009, ročník 13, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 18.163 x 1
Kartografie a geoinformatika 2000, ročník 4, číslo 1 Recenze 18.163 x 3
PLoS = Public Library of Science 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 18.208 x 1
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 18.222 x 4

Stránky

registration login password