Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Foucaultovské kolokvium 2006, ročník 10, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 12.255 x 1
Maďarské webové zdroje poskytované knihovnám knihovnami 2006, ročník 10, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 12.263 x 1
Křišťálová Lupa 2008 – Cena českého internetu 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.266 x 1
Letem světem genealogií 2012, ročník 16, číslo 7 Informační přesahy 12.269 x 2
Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org 2008, ročník 12, číslo 8 Informační věda 12.276 x 1
Informačné správanie a digitálne knižnice 2003, ročník 7, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 12.288 x 6
Obecná analýza požadavků pro výběr dokumentového skeneru a archivačního softwaru pro firemní dokumentový systém 2006, ročník 10, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 12.289 x 0
Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2004 2004, ročník 8, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.297 x 2
Česká republika a databáze pro akademickou sféru 2003, ročník 7, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 12.298 x 0
Léto, volby a INFORUM 2014, ročník 18, číslo 5 Editorial 12.299 x 1
Komunikologie a posthistorie 2003, ročník 7, číslo 1 Recenze 12.301 x 0
Vzpomínáme na prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc. 2006, ročník 10, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.318 x 0
Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.318 x 0
Kdo je nejvýznamnější tváří českého internetu? 2009, ročník 13, číslo 6 Editorial 12.349 x 0
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.352 x 0
Wolfram Alpha 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 12.355 x 7
New Media Inspiration 2013 2013, ročník 17, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 12.362 x 1
Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus 2004, ročník 8, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 12.403 x 0
Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí 2003, ročník 7, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 12.422 x 0
Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.428 x 1

Stránky

registration login password