Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
WebArchiv : získávání, archivace a zpřístupnění domácích webových zdrojů 2004, ročník 8, číslo 5/2 WebArchiv - získávání a archivace elektronických (online) zdrojů (workshop -) 11.494 x 2
Webarchiv a mrtvé weby 2017, ročník 21, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 2.620 x 2
WebArchiv se účastní mezinárodní spolupráce při archivaci webu 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 12.617 x 2
WebCheck, roztomilá kulička s tajemstvím uvnitř 2000, ročník 4, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 5.239 x 0
Webík - soutěž o nejlepší webové stránky dětských knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Elektronické publikování 6.288 x 1
Webík již podruhé 2003, ročník 7, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.042 x 1
Webináře OpenAIRE pro Open Access Week 2016 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.376 x 6
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 16.747 x 5
Webmistrová 2000, ročník 4, číslo 7 Kyberfeministické okénko 6.399 x 2
Webová služba pre zobrazenie chemických vzorcov 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 10.866 x 11
Webová stránka zaměřená na nabídky vyřazených knih 2003, ročník 7, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 8.254 x 1
Webové a mobilní aplikace se podruhé utkají v soutěži Společně otevíráme data 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 3.461 x 4
Webové servery 2011, ročník 15, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 10.658 x 5
Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou? 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.974 x 3
Webové stránky jako forma prezentace subjektů knižního trhu 2001, ročník 5, číslo 9 Knižní trh a Internet 5.579 x 2
Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR 2007, ročník 11, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 11.800 x 3
Webový portál digitálnych objektov publikačnej činnosti na báze web based training 2016, ročník 20, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 2.424 x 2
What You Didn’t See Is What You Get : Dynamická klasifikace (Pavel Kocourek) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu 7.466 x 2
Wikipedia - otevřená kolaborativní encyklopedie 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 15.318 x 4
Wikipedie a její data 2011, ročník 15, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 8.543 x 10

Stránky

registration login password