Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Ovid LinkSolver (Vincent Maessen) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 4.790 x 1
Vyhledávání a video 2013, ročník 17, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 15.740 x 1
Co venkovské knihovny umějí a mohou? 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.078 x 1
Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla 2014, ročník 18, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 8.369 x 1
Do knih se píše a čmárá! 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.140 x 1
Katalog jménem Koniáš 1997, ročník 1, číslo 4 Knihovny v Síti 9.066 x 1
Světový den duševního vlastnictví 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 11.206 x 1
Vzácné staré mince a jejich hodnota 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 30.701 x 1
Virtuální sdílení tacitních znalostí (Ludmila Mládková) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Sdílení a proudění informací ve firemním sektoru 8.286 x 1
Exkurze v ústřední vědecké knihovně Ministerstva zahraničních věcí České republiky 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.480 x 1
10 let NTK 2020, ročník 24, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.707 x 1
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů 2003, ročník 7, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 22.325 x 1
EThOS – Online služba elektronických dizertací 2010, ročník 14, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 8.756 x 1
Státní technická knihovna v letech 1945-1990 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 12.370 x 1
Způsoby hodnocení relevance vyhledaných dokumentů ve vyhledávacích strojích 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 9.598 x 1
Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech (Marcin Roszkowski) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 4.580 x 1
Výzva Internetu odbornému publikování 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 5.964 x 1
Kyberprostor 2005 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.163 x 1
Knihy, papír a knihovna Karla Čapka 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.636 x 1
Národní knihovnu tunelovali archeologové 1998, ročník 2, číslo 11 Knihovny v Síti 4.511 x 1

Stránky

registration login password