Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Ikaros na WWW : zkušenosti s vydáváním elektronického odborného časopisu 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 9.696 x 1
Rok 2014 v litvínovské knihovně 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.894 x 1
Knihovna roku 2004, ročník 8, číslo 11 Týden knihoven 7.342 x 1
Patentové rodiny 2006, ročník 10, číslo 4 Právo v informační společnosti 14.189 x 1
Výzkum MI ČR a STEM/MARK 2005, ročník 9, číslo 10 Informační gramotnost 12.971 x 1
Vývoj konceptu eHealth v ČR 2015, ročník 19, číslo 3 Informační přesahy 13.145 x 1
Podzimní paleta časopisu Ikaros 2005, ročník 9, číslo 9 Editorial 7.254 x 1
Pohádka o jedné velké knihovně 2012, ročník 16, číslo 13 Kulturní okénko 7.224 x 1
E-participace a její současný stav v české praxi 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 20.941 x 1
Ramblings on Ira Magaziner´s Speech 1998, ročník 2, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.877 x 1
1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete 2012, ročník 16, číslo 5 Recenze 14.935 x 1
Diskuze na Novinkách aneb Velký bratr marketingu 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 17.797 x 1
Digitalizace, interpretace a semistrukturovaná data 2001, ročník 5, číslo 8 Digitalizace a digitální knihovny 8.400 x 1
13. Podzimní knižní trh v Havlíčkově Brodě 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.127 x 1
Reportáž ze stavby Euroregionální knihovny v Liberci 2000, ročník 4, číslo 2 Knihovny v Síti 6.697 x 1
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2002 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 10.101 x 1
17. listopad 1989 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.987 x 1
Moderní české exlibris 1999, ročník 3, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.994 x 1
Digitální knihovna 2001, ročník 5, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 9.840 x 1
CASLIN'99 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.652 x 1

Stránky

registration login password