Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
E-mail již v alžbětinské Anglii 2007, ročník 11, číslo 13 Odhalení 7.398 x 4
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 19.626 x 4
Posvátné texty, nová náboženství a kraví búú 2012, ročník 16, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 10.343 x 4
Evropské knihovny a uprchlíci 2016, ročník 20, číslo 1 Evropská unie a informační společnost 5.857 x 4
Walter Lippmann: Veřejné mínění 2016, ročník 20, číslo 3 Recenze 3.522 x 4
Informační služby s přidanou hodnotou 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 14.835 x 4
Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 14.617 x 4
Internetový březen také v knihovnách 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.577 x 4
Co vyšlo... v září 1998 1998, ročník 2, číslo 8 Ikaros doporučuje 8.176 x 4
E-prints v medicíně 2001, ročník 5, číslo 3 Medicína a informace 8.059 x 4
Portál LivRe! 2006, ročník 10, číslo 9 Elektronické publikování 6.416 x 4
Analýza zkušebního provozu databáze soudních rozhodnutí - projektu JUDIKATURA 2011, ročník 15, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 11.096 x 4
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 42.427 x 4
Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením na Euroregion Těšínské Slezsko) 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 18.917 x 4
Zánik knihy čili o tom, proč umělé květiny nevoní 2010, ročník 14, číslo 2 Editorial 11.782 x 4
Regionální knihovna Karviná se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 10.390 x 4
Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze? 2010, ročník 14, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 19.528 x 4
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 17.316 x 4
Archivní fondy na internetu 2002, ročník 6, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 7.759 x 4
Představení služby ZÍSKEJ 2020, ročník 24, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 582 x 4

Stránky

registration login password