Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 21.965 x 7
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 36.289 x 7
Sexuální obtěžování v kybeprostoru 1999, ročník 3, číslo 5 Kyberfeministické okénko 8.945 x 7
Hoaxy, propaganda a falešné zprávy na internetu 2017, ročník 21, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.392 x 7
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů 2003, ročník 7, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 20.618 x 7
FashionTech 2015 2015, ročník 19, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.723 x 7
Knihověda?! 2007, ročník 11, číslo 2 Odborné vzdělávání 9.774 x 7
Projekt MAFIDIS+ přispěje ke zvýšení digitální gramotnosti malých firem na Vysočině 2010, ročník 14, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.674 x 7
Systém sledování kvality služeb knihovny 2014, ročník 18, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.964 x 7
Co je a co není elektronický časopis 1998, ročník 2, číslo 1 Elektronické publikování 15.772 x 7
Povodně v Klementinu aneb o vodě, čerpadlech a pytlích s pískem 2013, ročník 17, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.258 x 7
Jezuité - vojáci - knihovníci 1999, ročník 3, číslo 11 Knihovny v Síti 5.851 x 7
CASLIN - Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu 2003, ročník 7, číslo 1 Knihovny v Síti 11.326 x 7
20 let Internetu v České republice 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 23.899 x 7
Digitalizace – co tím myslíte? 1999, ročník 3, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 20.500 x 7
Představení nové budovy Národní knihovny 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 20.297 x 7
Jak se nedostat do Kanady 2012, ročník 16, číslo 13 Informační prazdroje 11.512 x 7
Česká lékařská literatura na WWW 2001, ročník 5, číslo 4 Medicína a informace 11.067 x 7
Online bezpečnost koncových uživatelů (2019) 2020, ročník 24, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 485 x 7
Chvíle čtečky 2010, ročník 14, číslo 2 Informační přesahy 6.268 x 7

Stránky

registration login password