Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Veletrh Sběratel 2014 prozářila kilogramová pamětní medaile z ryzího stříbra 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.641 x 3
Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 15.942 x 3
Jaká byla letošní Noc s Andersenem? 2005, ročník 9, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.133 x 3
Seminář o možnostech využití počítačových jazykových korpusů pro výzkum a aplikace v humanitních vědách 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.995 x 3
12. podzimní setkání knihovnických konsorcií ICOLC 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.368 x 3
Astronomie 2004, ročník 8, číslo 8 Oborové webové stránky 8.792 x 3
Výstava AgroPublikace 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 8.390 x 3
Mýtus o konci světa byl ve skutečnosti jen globální marketingovou kampaní 2012, ročník 16, číslo 13 Odhalení 3.914 x 3
Knihovník na filmovém plátně 2005, ročník 9, číslo 1 Vrahem je knihovník (kulturní rubrika) 11.170 x 3
Závěrečné slovo (Vladimír Karen) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Efektivní zpřístupnění elektronických informačních zdrojů 5.962 x 3
O Realitě masmédií Niklase Luhmanna s Katrin Vodrážkovou 2014, ročník 18, číslo 9 Rozhovor 5.841 x 3
Obecné aspekty vzniku a rozšíření služeb dodávání dokumentů 2006, ročník 10, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 13.083 x 3
Exkurze do Oddělení knihovnicko-informačních služeb Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. 2009, ročník 13, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.161 x 3
Knihovna Kroměřížska regionálním partnerem evropské sítě Eurodesk 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 8.873 x 3
Jak být dobrým manažerem? 2003, ročník 7, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 12.112 x 3
Co vyšlo... v únoru 2000 2000, ročník 4, číslo 3 Ikaros doporučuje 8.230 x 3
Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě 2003 2004, ročník 8, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.506 x 3
Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 20.669 x 3
Konference knihovníků teologických knihoven 16. - 17. 5 . 2006 v Kroměříži 2006, ročník 10, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.482 x 3
Světová digitální knihovna otevírá pokladnici kulturního bohatství lidstva na internetu 2009, ročník 13, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 9.265 x 3

Stránky

registration login password