Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
iDNES nelze považovat za internetovský deník 1998, ročník 2, číslo 3 Elektronické publikování 9.759 x 3
Návštěva Alexandrijské knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 11.332 x 3
Husova knihovna v Modřanech 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.785 x 3
Základní výzkumné metody pro knihovníky 2005, ročník 9, číslo 3 Recenze 8.606 x 3
Kartografie a geoinformatika 2000, ročník 4, číslo 1 Recenze 17.337 x 3
Knihovna jako estetický doplněk bojových scén 2004, ročník 8, číslo 3 Vrahem je knihovník (kulturní rubrika) 8.116 x 3
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 54.802 x 3
Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 2006, ročník 10, číslo 9 Informační věda 27.056 x 3
Studijní cesta českých knihovníků do Německa 2003, ročník 7, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.675 x 3
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 84.833 x 3
Aprílový Google 2012, ročník 16, číslo 4 Informační přesahy 7.078 x 3
Svobodný přístup k odborným informacím - výzva nebo hrozba? (Jindra Planková, David Piňos) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 10.590 x 3
Knihy versus elektronické čtečky - veřejná diskuse v Národní knihovně 2011, ročník 15, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.623 x 3
Vzhůru na...! 2005, ročník 9, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.678 x 3
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 20.150 x 3
Český národní korpus 1999, ročník 3, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 31.194 x 3
Rychle a přesně komunikovat prostřednictvím obrazu 2003, ročník 7, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.564 x 3
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 22.436 x 3
SCImago Journal & Country Rank 2008, ročník 12, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 13.252 x 2
Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo? 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 24.404 x 2

Stránky