Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Bezpečnost systémů připojených k Internetu 1997, ročník 1, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 6.318 x 2
Silvestr 2012 2012, ročník 16, číslo 13 Editorial 3.722 x 2
Grove Music Online v Knihovně města Hradce Králové po roce provozu 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 6.113 x 2
Linux se českému publiku představil z různých stran 2001, ročník 5, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 5.939 x 2
Tajemství mincí za vlády Přemyslovců a Lucemburků 2016, ročník 20, číslo 5 Informační přesahy 7.543 x 2
Databáze oborové terminologie zpřístupněna 2003, ročník 7, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 11.107 x 2
Zápisky z Frankfurtu 2008 I. (o Turcích, Kurdech a F. Werfelovi) 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.319 x 2
Národní knihovna ČR představila strategii svého rozvoje do roku 2010 2004, ročník 8, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.425 x 2
Medaile jsou nejlepším způsobem uchování odkazu dalším generacím 2013, ročník 17, číslo 4 Rozhovor 7.484 x 2
Digitalizace kulturního dědictví a autorské právo 2015, ročník 19, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 6.238 x 2
Předmět Informační a knihovnické služby na ÚISK jako platforma pro spolupráci 2021, ročník 25, číslo 2 Odborné vzdělávání 1.857 x 2
Astronomie 2004, ročník 8, číslo 8 Oborové webové stránky 9.133 x 2
Koncepce rozvoje knihoven je genderově nekorektní – možná, přijde i ombudsman! 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.838 x 2
Konference Do černého 2017 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.995 x 2
Evidence Based Medicine 2001, ročník 5, číslo 10 Medicína a informace 14.184 x 2
Zpráva ze semináře Jednání se specifickými skupinami uživatelů 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.059 x 2
RefWorks-COS - podpora výzkumu a výzkumníků (Katharina Baier) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 3.350 x 2
Pohádková Noc s Andersenem opět děti lákala 2003, ročník 7, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.758 x 2
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 21.121 x 2
Zpráva z mezinárodního studentského sympozia BOBCATSSS 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.189 x 2

Stránky