Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Šifrování a šifrovací systémy 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 18.069 x 3
"Computing in Humanities" 1999, ročník 3, číslo 11 Informační věda 6.524 x 3
O Realitě masmédií Niklase Luhmanna s Katrin Vodrážkovou 2014, ročník 18, číslo 9 Rozhovor 5.216 x 3
The Gaze and CU-SeeMe 1998, ročník 2, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 14.313 x 3
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dopad internetu a digitalizace na metody její práce s informacemi 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 13.429 x 3
Exkurze do knihovny Jabok 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 10.747 x 3
Konference Současnost literatury pro děti a mládež 2013 2013, ročník 17, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 4.678 x 3
Medziknižničné výpožičné služby na Slovensku dnes a zajtra 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 10.654 x 3
Cambridge Dictionaries Online 2004, ročník 8, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 18.840 x 3
Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii 2011, ročník 15, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 10.879 x 3
Klementýnum - Dementýnum 2018 2018, ročník 22, číslo 6 Ze života knihoven 2.721 x 3
Internet a hromadné sdělovací prostředky 1998, ročník 2, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 13.079 x 3
Webové servery 2011, ročník 15, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 10.693 x 3
Bing Visual Search 2009, ročník 13, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 9.462 x 3
Databáze AGRICOLA, ERIC a MEDLINE částečně s plnými texty v online službě ProQuest 5000 2001, ročník 5, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 9.165 x 3
Exkurze do Parlamentní knihovny 2014, ročník 18, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.220 x 3
Národní knihovna Estonska 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.328 x 3
Dvacet let knihovny Goethe-Institutu v Praze 2013, ročník 17, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.775 x 3
Autority a Wikipedie našly společnou řeč 2006, ročník 10, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 20.451 x 3
(Vý)prodej grantů 2014, ročník 18, číslo 13 Evropské rozměry 3.712 x 3

Stránky