Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Mezinárodní konference o uživatelských rozhraních a interakci mezi člověkem a počítačem 2007 2007, ročník 11, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.773 x 0
XML a vědecké informace (Miloslav Nič) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby 5.554 x 0
Bibliotheca Academica: Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven v roce 2010 2010, ročník 14, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.746 x 0
Budoucnost NTK: služba výzkumu a vzdělávání 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.835 x 0
Inspec Direct - nová brána k poznání (Sylvia Kolankowska) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací II. 5.911 x 0
Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku 2006, ročník 10, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 15.088 x 0
Pomáháme vědcům znovu objevovat knihovní fondy (Paul Day) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 2.676 x 0
Ohlasy Information Literacy Meeting of Experts na odborném semináři IVIG 2003 2003, ročník 7, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.544 x 0
Jak předcházet problémům při zpracování dedikací ve WoS (Věra Kroftová) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Evaluace a elektronické informační zdroje 6.212 x 0
Silné nástroje pro vyhledávání - cesta uživatele k relevantním informacím (Jens Gräßler) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 3.714 x 0
K současnému stavu a perspektivám knihovnického vzdělávání na Slezské univerzitě 2005, ročník 9, číslo 1 Informační gramotnost 6.119 x 0
Rádio LibRa: Souhrn sekce Open Access - alternativa pro horší šasy? (Jindra Planková) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Open Access - Alternativa pro horší časy? 3.783 x 0
Tezaurus Eurovoc (česká verze) - nabídka odborným knihovnám 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 12.719 x 0
Možnosti uplatnění veřejných knihoven v informačním systému státní správy a samosprávy (Dana Petrýdesová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 3.874 x 0
GEOBIBLINE: online ke geografii 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 13.488 x 0
Necenzurovaný pohled odjinud 2000, ročník 4, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 6.549 x 0
Dotace a regionální funkce 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.410 x 0
Nová Digitální veřejná americká knihovna 2013, ročník 17, číslo 11 Digitalizace a digitální knihovny 6.261 x 0
Interaktivní pomůcka pro lepší orientaci v metadatech 2003, ročník 7, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 6.931 x 0
3D Malování, Surface Studio, solární střechy a #ripNote7 2016, ročník 20, číslo 10 Editorial 1.695 x 0

Stránky

registration login password