Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
EBSCO Discovery Service jako příklad centralizovaného vyhledávače 2012, ročník 16, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 5.877 x 0
Výroční seminář SK ČR 2018, ročník 22, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 2.066 x 0
Šaškovy třesky plesky z Pasování prvňáčků na čtenáře Knihovny města Ostravy 2009 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 12.391 x 0
Knihovní systém DAIMON - řešení pro automatizaci služeb moderní knihovny 2002, ročník 6, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 11.026 x 0
Orientační testování báze dat Scopus 2007, ročník 11, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 12.968 x 0
S Ikarem do nového tisíciletí 2000, ročník 4, číslo 1 Odborné vzdělávání 6.620 x 0
Trendy v oblasti elektronických knih z pohledu Knovel (Barbara Dixee) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Elektronické knihy: hrozba, nebo doplněk tradičních dokumentů? 4.463 x 0
Zápisky z Lipska 2010 (o trabantech, bozích a libroidech) 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.160 x 0
Nesoustavné poznámky k teorii informačního smogu 2013, ročník 17, číslo 13 Mezioborové souvislosti 5.141 x 0
Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.494 x 0
SPIS, sdružení pro informační společnost 2003, ročník 7, číslo 4 Rozhovor 9.297 x 0
Konkurz na poskytnutí dotací v rámci programu Rozvoje informační sítě veřejných knihoven 1998, ročník 2, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.191 x 0
Na návštěvě ve slovenské Skalici 2005, ročník 9, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 11.154 x 0
»Je to vražda, smazala« – ritualizované mordy ve virtuálním prostoru 2008, ročník 12, číslo 13 Ze společnosti 8.016 x 0
Konference Forum 2000, Pražský Hrad 14. - 17. října 2001 2001, ročník 5, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.147 x 0
Tvořivé propojení technické inteligence a zájmu o humanitní disciplíny 2004, ročník 8, číslo 1 Rozhovor 11.111 x 0
Ztráta dechu při loupání salámu 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 6.227 x 0
Březen opět bude patřit Internetu 2004, ročník 8, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.615 x 0
Česká jména v mezinárodním souboru autorit 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.189 x 0
Na téma autorské právo v Evropské unii 2002, ročník 6, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.531 x 0

Stránky

registration login password