Sborník ze semináře ČIS
"Elektronické publikování"

ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVÁNÍ

16. 2. 1999


Začněte klepnutím zde.


Obsah

Elektronické publikování

Informační × publikační exploze

Elektronické publikování = publikování na Síti ?

Vydavatelé

Dokumenty

Dokumenty

Problémy

Identifikace

Vyhledatelnost

Závěr

Autor: Martin Svoboda

Organizace: Státní technická knihovna


SVOBODA, Martin. Elektronické publikování. Ikaros [online]. 1999, č. 3 [cit. 1999-03-01].
Dostupný z: <URL: http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c03/elpubl98/index.htm>.Ikaros
Copyright © 1998 Ikaros