Knihovny současnosti 2001 - fotopříloha


Úterní sekce Legislativa v knihovnictví (přednáší V. Richter z NK ČR)


F. Choc z knihovny Policejní akademie v Praze přebírá medaili Z. V. Tobolky.


J. Petřík (AiP) asistuje kouzelníkovi, který vystupoval na slavnostním rautu v úterý večer.


"Zákulisí" rautu: zleva O. Šámal (AiP Safe), J. Kadleček a J. Petřík (oba AiP) a I. Celbová (Ikaros).


Středeční sekce Elektronické zdroje, licence a konsorcia (přednáší M. Lhoták z Knihovny AV ČR) - blíže viz zpráva z konference.


Středeční sekce Veřejné knihovny - regionální funkce (přednáší L. Zemánková) - blíže viz samostatný příspěvek Z. Houškové.


Kuloáry I.


Kuloáry II.


Čínská čajovna na stánku AiP (zleva J. Petřík, J. Kadleček a F. Vojtášek) I.


Čajovna II.


Čajovna III.


Kytarové duo Albertini di Praga.


Večerní kuloáry I.


I. Celbová koncertující.


Večerní kuloáry II.