Technologie APRP

APRP (Adaptive Pattern Recognition Processing) je původní technologie produktů Excalibur Technologies, která byla vyvinuta zakladatelem společnosti James Dowe III v roce 1980. Opírá se o metodu neuronových sítí, umožňuje indexování a vyhledávání dat na binární úrovni. Právě tyto schopnosti přináší především tyto výhody:

APRP vzešla z biologického výzkumu, a tím přináší dva další důležité atributy: Je extrémně "fuzzy" ve způsobu, jakým vyhledává, a je velice efektivní (ačkoli pracuje s velice malým indexovým souborem, má výjimečně vysoký výkon).

Technologie APRP znamená schopnost vyhledávat data přibližná zadanému dotazu a má toleranci chybovosti na vstupu dat i v dotazech. Také eliminuje nutnost opravování výsledku OCR, což je velmi přínosné zejména v aplikacích, kde se zpracovávají velké objemy skenovaných dokumentů. APRP je základní komponentou všech vyhledávacích produktů Excalibur Technologies.

Za zajímavé považuji doplnit, že původní vyhledávací algoritmus byl sestaven na základě biologického výzkumu žab, konkrétně způsobu rozeznávání potravy okem žáby (žába nemá čich a chuť) a způsobu  učení v rozličných prostředích a ukládání dat v mozku živočicha. Popis můžete nalézt v článku: "Frogs have a lot to teach us" od Jane Stirlingové ve Financial Times z 5. června 1996.

je v současné době k dispozici pro rozšířenější světové jazyky. Pro češtinu by měla být dokončena v letošním roce. Dalším krokem pak bude začlenění do vícejazyčné semantické sítě.

Jak SN funguje, lze přiblížit následujícím obrázkem:

Zpět na článek