Návrhy putovních cen
pro nejlepší studentské práce

Infomedia '99


1. cena - Infoméďa

2. cena - Infomíša

3. cena - Infomiška ...
... v náručí dosud neudělovaného Infohafana


Filip Vojtášek: Knihovničtí "oskaři" zůstali ve skříni aneb Vítězní studenti se promění v medvědy


Ikaros
Copyright © 1998-2000 Ikaros