Zprávy, reportáže a glosy

Konference IKI 2013 – Informace, konkurenceschopnost, inovace

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se v prostorách Ústavu vědeckých informací 1. Lékařské fakulty UK konala konference IKI (Informace, konkurenceschopnost, inovace) 2013 s podtitulem "Rozmanitost informačního světa". Hlavním pořadatelem konference byla Česká informační společnost ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a Ústavem vědeckých informací 1. LF UK. Moderátorem konference byl Richard Papík.

Rylich, Jan. Konference IKI 2013 – Informace, konkurenceschopnost, inovace. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 27.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8112>. urn:nbn:cz:ik‐008112. ISSN 1212-5075.

Další vzdělávání v knihovnách? – projekt Komunitní knihovny ve Vsetíně

Podnázev: 
Zpráva ze závěrečné konference k projektu Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání
English title: 
Andragogy in libraries? Certainly!
Abstract: 

In this article, we discuss the ways that libraries can enrich the public life with educational activities for adults. The outcomes of a 14-month project of the Masaryk Public Library in Vsetin are presented and new direction outlined as an inspiration for fellow librarians.

Komu by se mohlo zdát, že další vzdělávání nepatří do knihoven, tomu se pokusím následujícím článkem dokázat, že opak je pravdou. Masarykova veřejná knihovna Vsetín realizovala od srpna 2012 do října 2013 projekt s názvem Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání. Projekt financovaný Evropským sociálním fondem se zaměřil na další vzdělávání dospělých a podchytil dvě základní roviny.

Janošková, Kateřina. Další vzdělávání v knihovnách? – projekt Komunitní knihovny ve Vsetíně. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 27.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8111>. urn:nbn:cz:ik‐008111. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře EZB

Podnázev: 
Co nového v projektu Elektronische Zeitschriftenbibliotek (EZB)
Abstract: 

Main coordinator of Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB, Electronic Journals Library), dr. Evelinde Hutzler from University Library in Regensburg presented news in EZB at the workshop which was held in National Library of CR on the 7th November 2013. EZB is a tool for access to electronic full text journals subscribed by the library. There were several Czech libraries among the participants, which made the workshop beneficial by sharing their experiences from using the EZB.

Dne 7.11.2013 proběhl v učebně Oddělení vzdělávání NK ČR seminář o Elektronické knihovně časopisů (EZB). Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) je nástrojem pro správu přístupů k elektronickým časopisům v rámci dané knihovny, který vytvořili a spravují v Univerzitní knihovně v Regensburgu.

Šťastná, Petra. Zpráva ze semináře EZB. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 27.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8110>. urn:nbn:cz:ik‐008110. ISSN 1212-5075.

Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II

Podnázev: 
Seminář Českého komitétu Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem
English title: 
Risk Prevention and Repairing of Damages Caused by Accidents or Natural Disasters
Abstract: 

The second seminar of the Czech Blue Shield Committee opened a discussion on prevention of cultural heritage in many different aspects. Numerous examples from recent history proved the need of complex collaboration across the fields. Among others, the hopes bound towards the forthcoming code on cultural heritage preservation were mentioned during the seminar, as well as very pragmatic problems from everyday life of those who care for cultural landmarks.

Český komitét Modrého štítu (ČKMŠ), sdružení českých, tzv. "paměťových" profesních asociací (archivů, knihoven, muzeí a památkové péče), je součástí mezinárodní nevládní organizace, která usiluje o preventivní opatření na ochranu, pohotovou pomoc ve stavu nouze, případně následnou záchranu kulturního dědictví ohroženého válkou, přírodními katastrofami nebo selháním člověka, vandalismem či terorismem.

Součková, Jana. Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 27.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8108>. urn:nbn:cz:ik‐008108. ISSN 1212-5075.

KRE 13: Národní systém nákupu e-zdrojů – Budeme mít CzechELib?

English title: 
KRE13: The National System of Acquiring e-sources – Will We Have CzechElib?
Abstract: 

The 4th annual international conference brough together experts from several different fields who were debating in the framework of acquiring of the information sources. The sources for Czech sience and research are seemingly non-systematic and the central coordination authority appears to be desirable. A forthcoming revision of the Czech code influencing this area provides room for significant improvements. A system which is now referred to as “CzechELib” could be the perfect solution. This system proposal was extensively confronted in a closing debate during the 24hour conference by academicians as well as professionals.

Čtvrtá výroční konference Národní technické knihovny KRE (Knowledge, Research and Education) byla věnována tématu centrálního nákupu elektronických zdrojů. Dvoudenní konference proběhla 3.-4. října 2013 v Ballingově sále NTK. Cílem letošního ročníku (tentokrát s podtitulem "Národní systém nákupu e-zdrojů: Budeme mít CzechELib?") bylo poskytnout fórum pro diskusi národních a mezinárodních vůdčích stratégů o současném pojetí budoucího národního systému pro nákup elektronických zdrojů, o jeho potenciálních přínosech a obtížích, jimž budeme čelit při vytváření efektivního a zodpovědného národního systému.

Hvězdová, Lenka; Kamrádková, Kateřina; Patoková, Lenka. KRE 13: Národní systém nákupu e-zdrojů – Budeme mít CzechELib?. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 27.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8106>. urn:nbn:cz:ik‐008106. ISSN 1212-5075.

Konference Současnost literatury pro děti a mládež 2013

English title: 
Contemporary Youth Literature: A short conference report
Abstract: 

The two-day conference that took place in Liberec, Czech Republic was a platform for debates on the current state of the literature for childern and youth readers. Multiple aspect of books were discussed, as the role-playing, experimenting with the story-telling, using the literature for education of the Czech language, or even the importance od correcting the texts. Beside the Czech production, many examples from foreign were mentioned.

Konference o současné literatuře pro děti a mládež, jejímž svědkem byl v polovině října velký sál Krajské vědecké knihovny v Liberci, se zaměřila na specifika této oblasti literární tvorby, dala prostor pro debatu nad  nejrůznějšími aspekty, které s literární tvorbou souvisejí, ale rovněž se zabývala zahraniční tvorbou.

Kuželková, Táňa; Sulovská, Jarmila. Konference Současnost literatury pro děti a mládež 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 27.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8105>. urn:nbn:cz:ik‐008105. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Knihovny Právnické fakulty

English title: 
The Library of the Faculty of Law
Abstract: 

With over 185.000 books and 300 journals, the Library of Law of the Charles Faculty in Prague confirms its leading role in the area. Since 1997, when it underwent through a major reconstruction, it provides a place for studying to 200 users, in a wheelchair-accessible manner. The most demanded units of the 800-piece collection of the rare prints were digitized and the SKIP members were able to see some of those, as well as interiors of the library and the whole faculty during their November excursion.

Exkurze do Knihovny Právnické fakulty UK v Praze proběhla 20. listopadu 2013. V knihovně nás vřele přivítala ředitelka knihovny paní PhDr. Jana Mouchová a další milé pracovnice knihovny, které se nám po celou dobu velmi ochotně věnovaly. Ukázaly nám všechny části knihovny, počínaje vstupními prostorami s výpůjčním pultem a počítači s internetem pro uživatele, studovny, zajímavě řešený volný výběr s galerií a točitým schodištěm, zasedací místnosti i zázemí knihovny.

Pillerová, Vladana. Exkurze do Knihovny Právnické fakulty. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 27.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8104>. urn:nbn:cz:ik‐008104. ISSN 1212-5075.

Zápisky z Frankfurtu 2013 (o sambě, kafkolozích, brazilských lidožroutech a fantomech)

English title: 
The notes from Frankfurt 2013 (about samba, Kafkologies, Brazilian cannibals and phantoms)
Abstract: 

The official guest of this year’s Book festival in Frankfurt, Germany, was Brasil, bringing most of its stereotypical attributes: Music, football, architecture. Paolo Coelho was not. The author who brought Brazilian literature to world’s attention decided to protest against the choice of authors who were invited to the festival. The Alice Munro Nobel prize must have came as a big surprise; this lady was missing at first as well. We could not miss the German promotional project Attention, Book as well as involving debates on Kafka, The author of this article leaves with a question: When is the Czech Republic going to be the official guest of he festival?

Země plná hlasů – tak znělo heslo charakterizující oficiálního hosta letošního Frankfurtského knižního veletrhu, Brazílii. Zemi, jejíž prestiž a sebevědomí na mezinárodním poli stoupá, která „našla novou identitu jako silnější hráč v regionu i ve světě“ (Verena Meier), takže se v relativně krátké době po druhé ujala role oficiálního hosta veletrhu (předtím jím byla roku už 1994 se sloganem „soutok kultur“).

Lukavec, Jan. Zápisky z Frankfurtu 2013 (o sambě, kafkolozích, brazilských lidožroutech a fantomech). Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 27.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8090>. urn:nbn:cz:ik‐008090. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

English title: 
The 6th Seminar on Accessing Grey Literature focused on research data
Abstract: 

The field of the Grey Literature still deserves our attention, as it deals with many unresolved issues. The sixth annual workshop was hosted by the National Technical Library in Prague and it was very well attended. Over hundred professionals learned about the relationship between the grey literature and research data. This main topic of this year’s workshop included enhanced publications, open licensing, research publication, as well as the responsibly before law or patent protection.

Národní technická knihovna uspořádala 23. října 2013 šestý ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury. Seminář se konal v Ballingově sále v Národní technické knihovně a navštívilo jej přes sto deset účastníků.

Letošní ročník byl tematicky zaměřen na šedou literaturu a výzkumná data. Představen byl v ČR stále ještě relativně nový pojem přidružené publikace (enhanced publications), který spojuje výzkumná data s publikacemi z výzkumu a potažmo i šedou literaturou. Nechyběly ani příspěvky z oblasti práva a problematiky vysokoškolských prací. Seminář navštívili také přednášející ze zahraničí, konkrétně z Německa a ze Slovenska.

Vyčítalová, Hana. Zpráva ze 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 27.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8089>. urn:nbn:cz:ik‐008089. ISSN 1212-5075.

Otevření nové budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

English title: 
Opening of the new building of the F. Bartos Library in Zlin
Abstract: 

This article briefly mentions the history of the library presence in Zlin, Czech Republic. As in all other fields significant for the town, Mr. Bata played the key role in establishing stable home for library before the end of the WWII. Today, we can find a new library in the complex bearing his name. The author of this article, who systematically maps the history of librarianship in the area, provides the description and photographs of the new library venue opened on September 27th.

Jak už název napovídá, tématem článku bude otevření nové budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Ale podívejme se nejprve maličko do historie zlínského knihovnictví. Začalo to nejspíše knihovnou Čtenářského spolku. Nejstarší zmínku o této instituci najdeme v díle Karla Stloukala, ve kterém popisuje její založení. Čtenářský spolek měl velký podíl na pozvednutí kulturní úrovně obyvatel Zlína. Navíc svoji knihovnu převedl z různých důvodů a pod tíhou okolností na město Zlín, a tak vznikla městská knihovna. [1]

Salátová, Renáta. Otevření nové budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 27.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8087>. urn:nbn:cz:ik‐008087. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah