Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Podle údajů Víta Richtera z 20. 8.2002 bylo...

Napsal uživatel Ikaros .cz dne 21. Srpen 2002 - 14:08.
Podle údajů Víta Richtera z 20. 8.2002 bylo poškozeno nejméně 50 knihoven z toho 38 obecních a městských, 9 odborných (knihovny ČAV, krajské knihovny, NK a další) a 3 vysokoškolské. Rozsah poškozených nebo zničených knihovních fondů dosáhl 660 000 svazků. Odhadovaná škoda dosáhla částky 380 mil. Kč, rozsah škod však bude patrně větší. Největší škody byly dosud zjištěny v knihovně Archeologického ústavu ČAV, v Městské knihovně v Praze, Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, v knihovnách Matematicko-fyzikální fakulty UK a Právnické fakulty UK.
registration login password