Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 22.894 x 26
Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 22.996 x 2
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 23.146 x 3
Nové technologie OPACu v éře Googlu : Ex Libris Primo 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 23.424 x 2
Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 23.506 x 0
Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 2006, ročník 10, číslo 9 Informační věda 23.619 x 0
Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze 1998, ročník 2, číslo 5 Recenze 23.822 x 2
Bezpečnost dat v informačních systémech 2011, ročník 15, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 24.206 x 3
Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů 2000, ročník 4, číslo 10 Elektronické publikování 24.329 x 0
Nová evropská směrnice o ochraně autorského práva v informační společnosti 2001, ročník 5, číslo 5 Informační politika 24.712 x 3
Kijkwijzer - nizozemský systém pro klasifikaci obsahu elektronických médií 2002, ročník 6, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 24.988 x 2
Publish, or perish? 2006, ročník 10, číslo 9 Elektronické publikování 25.710 x 10
Mezinárodní konference se zabývala otázkou, zda archivovat web komplexně, nebo výběrově 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 25.864 x 0
Habilitační práce aneb jak ji neopsat sám od sebe 2008, ročník 12, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 25.999 x 1
Informačné systémy a škodlivé kódy od A po Z 2007, ročník 11, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 26.154 x 5
Bakalářské, diplomové a disertační práce v elektronické podobě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 27.276 x 0
Jazyková poradna na internetu 2006, ročník 10, číslo 4 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 27.593 x 1
Informačné správanie človeka – používatelia informácií v súvislostiach 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 27.627 x 14
Český národní korpus 1999, ročník 3, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 28.054 x 98
YouTube, aneb tajemství videa a zvuku 2011, ročník 15, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 28.152 x 3

Stránky

registration login password