document management system

O knize Úvod do eGovernmentu

English title: 
On the book "Introduction to eGovernment"
Abstract: 

In July 2007 a publication Introduction to eGovernment was published by Government of the Czech Republic. This article summarize the content of the book; it covers development of eGovernment in Czech Republic, communication security of the system, examples of electronic applications are noticed. The book goes into general rules and information ot the document management system, a broad issue of the open formats and Open Source is mentioned, the end of book is dedicated to commercial applications used in the Czech Republic.


Štědroň, Bohumír. Úvod do eGovernmentu : právní a technický průvodce. Praha : Úřad vlády české republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-25-3.

Vavříková, Lucie. O knize Úvod do eGovernmentu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4403>. urn:nbn:cz:ik‐004403. ISSN 1212-5075.

DMS a dynamické dokumenty (Jan Mottl)

Jan Mottl Standardní součástí Inforum sekcí bývá příspěvek inženýra Mottla - tentokrát byl o DMS, Document management system. DMS systémy se používají ve státní sféře, v bankách, pojišťovnách pro vedení dokumentace, řízení projektu, agend ad. Přednáška se zaměřila speciálně na vlastnost tzv. dynamických dokumentů.

Ikaros, redakce. DMS a dynamické dokumenty (Jan Mottl). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4131>. urn:nbn:cz:ik‐004131. ISSN 1212-5075.

Dojmy z konference Online Information 2006

Podnázev: 
28. – 30. 11. 2006, Olympia Grand Hall, Londýn

Úvod

Konference Online Information, která je nejen mezi českými informačními pracovníky považována za nejvýznamnější událost roku, jsem se zúčastnila poprvé. Pro ty, kteří se této konference účastní pravidelně, bude možná můj text obsahovat informace, které jsou již zcela známé, a to jak z organizace konference, tak z oblasti trendů oboru informačního průmyslu.

Římanová, Radka. Dojmy z konference Online Information 2006. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3810>. urn:nbn:cz:ik‐003810. ISSN 1212-5075.

Obecná analýza požadavků pro výběr dokumentového skeneru a archivačního softwaru pro firemní dokumentový systém

English title: 
General requirement analysis for choosing document scanner and storage software for business document system
Abstract: 

Do you want to choose a suitable scanner for your company? Do you want to provide digitalizing of internal documents? Do you recognize the best solution for your company? What do you want from interrelated software? What are the main questions for creating general requirement analysis? I have created these questions according to my work experience, which consists of proceeding thousands of documents. Lets go through this general topic and next time I am going to compare some concrete software solutions.
Klíčová slova:
Archivace, digitalizace dokumentů, skener, skenovací software, dokumentový systém, ukládání dat
Archiving, document digitizing, scanner, scanning software, document system, data storage

Chcete-li vybudovat elektronický archiv dokumentů, který bude součástí systému pro správu vaší firemní dokumentace (úvod do tématu viz článek Možnosti elektronické správy firemních dokumentů), přemýšlejte o volbě vhodného programového a technického vybavení pro digitalizaci vašich dokumentů.

Moualla, Hana. Obecná analýza požadavků pro výběr dokumentového skeneru a archivačního softwaru pro firemní dokumentový systém. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3551>. urn:nbn:cz:ik‐003551. ISSN 1212-5075.

INFORUM 2003 - sekce "Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů"

Výčet přednášejících v odpolední sekci druhého dne konference Inforum s názvem Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů dával tušit vysokou a profesionální úroveň. K mému velkému zklamání se však většina přednášek z oblasti knowledge managementu podobala spíše komerční prezentaci nabízených produktů.

Čepková, Lenka. INFORUM 2003 - sekce "Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů". Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1434>. urn:nbn:cz:ik‐001434. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah