bibliografie

Informační zdroje německé firmy K. G. Saur Verlag

Knihovničtí pracovníci, kteří zatoužili dozvědět se informace o bibliografických a referenčních zdrojích z produkce německého nakladatelství K. G. Saur, přišli v úterý 11. dubna t.r. do přednáškové místnosti v hlavní budově Akademie věd ČR. Firma Albertina icome Praha sem pozvala pana Stefana Jackla, zástupce K. G.
Celbová, Iva. Informační zdroje německé firmy K. G. Saur Verlag. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/579>. urn:nbn:cz:ik‐000579. ISSN 1212-5075.

Jsou ediční plány nakladatelů kvalitním zdrojem bibliografických informací?

Při získávání informací o vycházející knižní produkci (a následném pořizování knih do svého fondu) stojí knihovny před nelehkým úkolem: kde informace získat? Jedním ze zdrojů těchto informací jsou nakladatelské ediční plány.

Ediční plán (nazývaný též ediční výhled, katalog, knižní katalog apod.) je ve fyzické podobě brožura (někdy též jediný list), kterou vydává určitý nakladatel za účelem vyjádření náplně své vydavatelské činnosti.

Celbová, Iva. Jsou ediční plány nakladatelů kvalitním zdrojem bibliografických informací?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/601>. urn:nbn:cz:ik‐000601. ISSN 1212-5075.

Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako součást České národní bibliografie

Registrace a uchovávání českých publikací

Národní knihovna ČR je depozitní knihovnou, odpovědnou za trvalé uchovávání fondu bohemikálních dokumentů jako součásti národního historického a kulturního dědictví. Tyto dokumenty jsou uchovávány v národním konzervačním fondu, jejich registraci zajišťuje národní bibliografie. Součástí České národní bibliografie jsou nejen klasické dokumenty, ale postupem doby se jí staly i netradiční dokumenty.

V České národní bibliografii jsou zachyceny tyto druhy dokumentů:

Celbová, Ludmila. Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako součást České národní bibliografie. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/602>. urn:nbn:cz:ik‐000602. ISSN 1212-5075.

Unikátní soupis německých historických fondů v českých knihovnách

Tři svazky pojednávající o německých historických knižních fondech z jazykového či provenienčního hlediska (konkrétně jde o tisky vydané do konce 19. století), které jsou uloženy v asi tří stech knihovnách v českých zemích, byly poprvé prezentovány veřejnosti na slavnostním shromáždění dne 11. září 2000 v Zrcadlové kapli pražského Klementina.
Vojtášek, Filip. Unikátní soupis německých historických fondů v českých knihovnách. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/643>. urn:nbn:cz:ik‐000643. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah