autority

Česká jména v mezinárodním souboru autorit

Od letošního roku se součástí postupně se rozrůstajícího virtuálního mezinárodního souboru autorit VIAF (Virtual International Authority File) staly i české personální autority. Vedle čtyř zakládajících institucí (Kongresová knihovna, Německá národní knihovna, Francouzská národní knihovna a OCLC) jsme se ke spolupráci připojili na základě nabídky jako v pořadí druhá přistupující knihovna (po Švédské národní knihovně). Nabídky na přistoupení v rané fázi projektu si velice vážíme.

Lichtenbergová, Edita. Česká jména v mezinárodním souboru autorit . Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5587>. urn:nbn:cz:ik‐005587. ISSN 1212-5075.

Autority a Wikipedie našly společnou řeč

Jistě se mnou bude naprostá většina čtenářů souhlasit, že Wikipedie je užitečná encyklopedie, která nabízí uživatelům internetu možnost dovědět se rychle základní informace o určité osobě, události, odborném termínu/pojmu, zkrátka obecně o všem, co se může stát encyklopedickým heslem. To není žádné novum. Rád bych však laskavé čtenáře Ikara informoval o jedné, troufám si tvrdit, užitečné novince, o kterou byla před pár týdny obohacena česká verze Wikipedie.

Bartl, Zdeněk. Autority a Wikipedie našly společnou řeč. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3669>. urn:nbn:cz:ik‐003669. ISSN 1212-5075.

Báze národních autorit v polovině roku 2002

Úvodem

Když jsem v r. 1999 psala pro časopis Národní knihovna článek "Úskalí tvorby a využívání báze jmenných autorit", byli jsme na počátku budování autoritní báze a já nebyla přílišným optimistou, pokud jde o další vývoj v této oblasti.

Dvořáková, Helena. Báze národních autorit v polovině roku 2002. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1202>. urn:nbn:cz:ik‐001202. ISSN 1212-5075.

Jmenné autority Národní knihovny ČR

V uplynulých týdnech zveřejnila Národní knihovna na své webovské stránce v oddílu Katalogy a databáze první větší soubor autoritních záznamů strukturovaných ve formátu UNIMARC/Autority.
Bartl, Zdeněk. Jmenné autority Národní knihovny ČR. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/497>. urn:nbn:cz:ik‐000497. ISSN 1212-5075.

Věci by se opravdu měly nazývat pravými jmény

Máte pravdu a hned to také dám do pořádku. Kartotéka Knihovny AV ČR je opravdu kartotékou průběžně a pravidelně doplňovaných encyklopedických hesel. V encyklopedickém institutu ČSAV byla po celou dobu jeho činnosti nazývána Tezaurem. Spolupracovali s ní a dodnes stále spolupracují pracovníci ústavů AV, kteří se na sestavování československých a českých encyklopedií, dnes v různých typech nakladatelství, autorsky nebo konzultačně podíleli a podílejí.
Hartmanová, Dagmar. Věci by se opravdu měly nazývat pravými jmény. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/359>. urn:nbn:cz:ik‐000359. ISSN 1212-5075.

Jsou hesla kartotéky knihovny AV ČR skutečně autoritami?

Čas od času člověk ke své hrůze zjistí, jak moc máme předrevoluční dobu zalezlou pod kůží. Například jsme se stále ještě nezbavili pokušení čas od času postavit (alespoň slovní/terminologickou) "Potěmkinovu vesnici."

Ve druhém letošním čísle časopisu Ikaros vyšel článek Mgr. Dagmar Hartmanové s názvem Tezaurus knihovny AV ČR Autority.

Bartl, Zdeněk. Jsou hesla kartotéky knihovny AV ČR skutečně autoritami?. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/336>. urn:nbn:cz:ik‐000336. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah