XML

Technologie sémantického webu

Abstract: 

Semantic Web Technologies are used for recording information on the Semantic Web. These technologies should put information in the way machine can understand and process.

Úvod

V původním dokumentu o sémantickém webu [1] jsou pro jeho vytváření navrhovány dvě technologie: XML (eXtensible Markup Language) a RDF (Resource Description Framework). Spojením těchto dvou technologií pak vzniká jeden ze základních jazyků pro zapisování informací na sémantickém webu RDF/XML.

Motejlková, Anna. Technologie sémantického webu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7162>. urn:nbn:cz:ik‐007162. ISSN 1212-5075.

Sémantický web – jak dál?

English title: 
The Semantic web - what now?
Abstract: 

Semantic web brings a whole range of new possibilities in connection with searching, processing and evaluating new informations which are contained in electronical documents. Libraries and other speciacelized institutones could be not only a center of borrows but they could become organisations capable of providing very high quality informations based on the request of a client.

1. Sémantický web - definice, vize, možnosti

Pokusíme-li se přiblížit, co to sémantický web vlastně je, pak narazíme na jistou terminologickou nejednoznačnost. Jedná se spíše o myšlenkový model než o přesné technické řešení. Nejjednodušší z definic uvádí Kosek, který hovoří o tom, že z “webů dokumentů” se stanou “weby znalostí” (Kosek 2008)[1].

Černý, Michal. Sémantický web – jak dál?. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5437>. urn:nbn:cz:ik‐005437. ISSN 1212-5075.

Webová služba pre zobrazenie chemických vzorcov

English title: 
Web service for chemical formula presentation
Abstract: 

The contribution deals with possibilities of chemical formulas presentation on web site. It briefly characterizes the image, MathML and CML as well as web service application for this purpose. Paper specifies web service arrangement, its principle, functions and requirements. The concrete example illustrates its exploitation. Described web service is assigned to chemical formula conversion from standard ASCII form to HTML form that displays the atoms count or ions valence in form of subscripts or superscripts. Web service can be a part of other service or building component of other web application.

Úvod

V súvislosti s prezentáciou chemických vzorcov minerálov na webových stránkach vznikla potreba riešiť ich správne zobrazenie. Týkalo sa to najmä problémov s indexovaním znakov kvantifikátorov vo vzorcoch. V rámci informačných systémov bývajú vzorce umiestnené v databázovej tabuľke ako textové konštanty zapísané v štandardnom ASCII tvare. Podobný problém sa vyskytuje aj v celom rade iných úloh a situácií, ktoré vedú k zobrazeniu vzorca na webovej stránke.

Dugáček, Dušan; Horovčák, Pavel. Webová služba pre zobrazenie chemických vzorcov. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4710>. urn:nbn:cz:ik‐004710. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah