wiki

Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii

Abstract: 

The article discusses the existing results of the implementation of the wikiportal, which is devoted to the field of information science and librarianship, in the Czech Wikipedia. The first parts of the article give basic information about portal, about reasons for its implementation and about its goals, too. The next part gives an overview of existing project outputs and results of the portal, followed by the section dealing with options and proposals for further development of the portal, including the possibility of participation of a wider user base. The final part of the paper is dedicated to the overall summary and conclusions of the portal’s achievements, future challenges, problems and its general sense, too.

Úvodní informace

Portál (dále též jako wikiportál) „Informační věda a knihovnictví“ vznikl jako „Výstup projektu specifického výzkumu č. 263105/2011 řešeného na FF UK“. Je stránkou typu wikiportálu v rámci české jazykové verze encyklopedie Wikipedie.

Jako wikiportály (popřípadě pouze portály) jsou ve Wikipedii označovány stránky, které slouží jako úvodní stránky k nějakému tématu. Měly by obsahovat odkazy na články a popřípadě další typy obsahů spadající do tématu wikiportálu, které již ve Wikipedii (a jejích sesterských projektech) existují nebo dosud chybějí. Odkazy na existující i chybějící obsah mohou být v rámci portálu alespoň hrubě hierarchicky kategorizované [Wikipedie, Wikipedie:Wikiportál, 2011].

Sakastrová, Lucie. Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 7 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7009>. urn:nbn:cz:ik‐007009. ISSN 1212-5075.

Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl

English title: 
Measuring and evaluating the quality of the contents of modern collectively created encyclopedic works
Abstract: 

The study deals with measuring and evaluating the quality of the contents of modern collectively created encyclopedic works. Introductory parts provide a definition of freely available encyclopedic works and basic typology and possibilities of classification of encyclopedic works in general with focus on freely available internet encyclopedias. The next part, which is introduced with the basic outline of the typology of research approaches to the quality of the content of Wikipedia, provides a summary of approaches and results of selected international studies measuring and evaluating the quality of the content of Wikipedia. Own research part and its results are contained in Chapter 7. It deals with measuring and evaluating the quality of the content of articles about information science in the Czech, Slovak, English and German language versions of Wikipedia and related content, too. The main used method is quantitative (bibliometric) analysis, which is also followed by additional qualitative assessment derived from the results of quantitative measuring. The final section provides a summary and evaluation of the results of all previous sections and resulting conclusions and recommendations, including future challenges.

1 Úvod – vymezení moderních volně dostupných encyklopedických děl

Za moderní encyklopedická díla dostupná na internetu lze považovat zejména ty encyklopedie, které se nějakým výrazným způsobem liší od encyklopedií tradičních tištěných. „Pouhá“ elektronická podoba nebo internetová dostupnost ještě sama o sobě modernost těchto děl nezaručuje, stejně jako modernost nezaručuje ani jejich „webovost“, „hypertextovost“, multimedialita, integrující periodicita a podobné charakteristiky typické pro většinu děl současného internetu. Co je opravdu moderní, je tak zejména výrazně nové, skoro až revoluční, pojetí autorství, otevřené dostupnosti a modelů řízení a hodnocení kvality obsahu těch encyklopedií, které jsou tvořeny kolektivně.

Sakastrová, Lucie. Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6683>. urn:nbn:cz:ik‐006683. ISSN 1212-5075.

Zdroje informací s otevřeným přístupem

English title: 
Open Access information resources
Abstract: 

The article presents current open access information resources of scientific information. The most important information resources are described in more detail – subject archives and institutional repositories, open access journals, open access encyclopedias and other open access resources.

Redakční poznámka: Následující text je sedmým dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu.
Planková, Jindra. Zdroje informací s otevřeným přístupem. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4609>. urn:nbn:cz:ik‐004609. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah