Ikaros Roč. 15, č. 5/2 (2011)

Editorial

INFORUM 2011

Společenský program [1]

Slavnostní večer AiP a vyhlášení cen INFORUM 2011

Fotogalerie [2]

Konference INFORUM 2011 obrazem

Workshopy

WORKSHOP A: Praktické aspekty hodnocení a výběru EIZ (George Machovec)
WORKSHOP B: Jak spravovat elektronické informační zdroje a výrazně zvýšit jejich využití (Helle Lauridsen)

Zahájení konference

Čtení v době digitální (Jiří Trávníček)
Online katalog je mrtev (Jane Burke)
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)
Vývoj digitální knihovny a co je třeba podniknout, aby zůstala zdrojem relevantních informací (George Machovec)
Zahájení konference (Jindřich Soukup)

Trendy a technologie v EIZ

Federativní vyhledávač - Proč je centralizovaný index nezbytný? (Helle Lauridsen)
Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - Výzva 21. století (Filip Kříž)
Novinky v produktových řadách Gale "In Context" a "Gale Virtual Reference Library" (Karsten Sydow)
Primo od Ex Libris: Budoucnost vyhledávání je v kontextu uživatele (Martin Vojnar)
Předplatné EIZ v akademickém a komerčním sektoru (Barbara Dixee)
Social media marketing a knihovny (Olga Biernátová)
WikiSkripta - Spolupráce na odborných textech nově (Martin Vejražka)
Xerxes - Portál informačních zdrojů UTB (Lukáš Budínský)

Koordinace, kooperace, komunikace

Hodnocení nástrojů akademické knihovny v oblasti transferu poznatků (Kvetoslava Rešetová)
Konsorciální projekty s podporou AiP: Koordinace - kooperace - komunikace (Jakub Petřík)
Podpora open access: Vznik agregátora vědeckého obsahu v rámci projektu "Europeana libraries" (Sanja Antonic)
Registr digitalizace a Digitální knihovny (Pavel Kocourek)
Systém globální identifikace tvůrců, výrobců a distributorů obsahů zahajuje svoji činnost (Eva Bratková)
Tři základní principy sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET (Daniel Schwarz)

Posterová sekce

Prezentace posterů (různí autoři)

Rozhovory

Rozhovor s Evou Bratkovou
Rozhovor s Helle Lauridsen
Rozhovor s Ilonou Trtíkovou a Věrou Pileckou
Rozhovor s Jane Burke
Rozhovor s Jiřím Trávníčkem
Rozhovor s Milanem Talichem
Rozhovor se Zsuzsannou Müllerovou
Rozhovor se Zuzanou Helinski

Budoucnost vyhledávání

Co najdeš v síti? Změna konceptu relevance výsledků vyhledávání v sociálních sítích (Kateřina Hronová)
Ekologické informační strategie – Nový přístup k pojmovému modelování (Jela Steinerová)
Mladá generace uživatelů a EIZ: Jak vyhledávají a co jim můžeme nabídnout? (Heike vom Orde)
Personalizace, lokalizace a sémantické vyhledávání skutečně fungují? (Karen Blakeman)
Plánovaná výzva MŠMT na podporu vědeckých informačních zdrojů (Alžběta Vazačová)
Sémantický web - 10 let poté (Vilém Sklenák)
Vývoj aplikace pro vyhledávání Fast Search pro Microsoft SharePoint (Roland Renner)
Z oblasti vyhledávání informací… (Pavel Kocourek)

Efektivita informačních zdrojů a služeb

Co nám řeknou čísla aneb činnost knihoven z pohledu statistik (Jana Ilavská)
Hodnocení věrohodnosti Wikipedie (Zsuzsanna Müller)
Optimální struktura a obsah anotací v materiálových vědách a v informační vědě (Eliška Veselá, Viktor Dobrovolný)
Vysokoškolská knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny (Ilona Trtíková)
Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech (Marcin Roszkowski)
Využívání elektronických inf. zdrojů ve výuce na slovenských univerzitách z pohledu studentů i knihovníků (Daniela Gondová)
Vývoj v oblasti agregace využívané pro uspokojení výzkumných potřeb (Jeff Wilensky)

Elektronické knihy v akademickém prostředí

Deset let Online Books vydavatelství Wiley - Od tištěných k elektronickým knihám a výhled do budoucna (Marta Dyson)
Do Vaší budoucnosti patří elektronické knihy od Elsevieru (Michael Neuroth)
Elektronické knihy a katalogy knihoven (Barbora Drobíková)
Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze (Jiří Pavlík)
Sto tisíc elektronických dokumentů na dosah (Jindřiška Pospíšilová)
Trh (ne)omezených možností a budování fondu elektronických knih v akademické knihovně - případová studie (Lukasz Bejnar)
Využívají se elektronických knihy v humanitních oborech? (Krzysztof Murawski)

Historické fondy v digitální době

Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation a možnosti jeho využití (Jakub Mlynář)
Early European Books: Spolupráce při zajištění online přístupu do vzácných knih (John Tsihlis)
Manuscriptorium - Rok poté (Stanislav Psohlavec)
Metody a postupy digitalizace a online zpřístupnění starých kartografických děl (Milan Talich)

Knihovna a finance

Centralizovaný nákup EIZ na Slovensku – Máme šanci pokračovat? (Mária Žitňanská)
Ekonomické aspekty zpřístupňování vědeckých informací – předplatné, nebo individuální platba? (Jaroslav Šilhánek)
Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven? (Zuzana Helinsky)

Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací

Antiplagiátorský systém (Július Kravjar)
CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR (Ľudmila Hrčková)
Informační chování a kvantitativní analýza jako základní postupy k dosažení důvěryhodných vědeckých informací (Milan Špála)
Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009 (Petr Ráb)
Mezinárodní trendy v „Open Access“ – Institucionální repozitáře a jejich registry (Jindra Planková)
Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury (Iveta Fürstová)
Výzkum, vývoj a inovace - Hodnocení výsledků, jejich evidence a správa v systému OBD (Jiří Stöhr)

Zakončení konference

Závěrečné slovo (Vladimír Karen)

automaticky generované reklamy