Ikaros Roč. 13, č. 2 (2009)

Editorial

FaceBlob, blobisté a blobaři – doblobováno?

Ekonomika v informační společnosti

Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti

Informační technologie a elektronická komunikace

Detekce plagiátorství

Informační zdroje, služby, aplikace

Implementace technologie SFX v Ústřední knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani
Testování použitelnosti oborové brány KIV

Informační gramotnost

Didaktika informační výchovy na středních školách

Zprávy, reportáže a glosy [1]

Dobrá zpráva: informační vzdělávání ve veřejných knihovnách se začíná měnit
Ideální knihovna
Informace, konkurenceschopnost, inovace - IKI 2009
Nové priestory pre Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Seminář Českého komitétu Modrého štítu Krádeže v archivech, knihovnách a muzeích
Staré mapy Plzně na webu
Zápis z Konferenc-party ve virtuální Regionální knihovně Karviná

automaticky generované reklamy