Ikaros Roč. 12, č. 12 (2008)

Editorial

Centrální knihovna lidstva může být kompletní už v roce 2033

Rozhovor

O egyptském knihovnictví
O vzdělávání v oblasti knihovní a informační vědy v Maďarsku

Informační technologie a elektronická komunikace

Implementace technologie RFID v Knihovně společenských věd TGM v Jinonicích
Základem je kvalitní digitální kopie

Informační zdroje, služby, aplikace

Záchrana Homannovho atlasu

Recenze

Jak psát závěrečné a kvalifikační práce
The semiotic engineering of Human-Computer Interaction

Zprávy, reportáže a glosy [1]

10. mezinárodní konference knihovnických konsorcií
Bibliotheca Academica – cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2008
Brailchem - pomocník pro nevidomé studenty
Czech Internet Forum aneb Český internet ze všech stran
Demýtizace licencí Creative Commons
Digitální archiv Paměť národa má i svoji e-badatelnu
Informačné vzdelávanie v knižniciach - workshop knihovníkov
Komunitná knižnica II.
Křišťálová Lupa 2008 – Cena českého internetu
Len čítať z pier nestačí
Odborná rozprava o certifikaci knihovníků v evropských zemích
Projekt INTEBRE - Interaktivní e-business mezi regiony
Tři kalifornské knihovny v létě roku 2008
Ústřední knihovna MKP oslavila osmdesátku
Vzdelávanie riadiacich a vedúcich pracovníkov knižníc Prešovského kraja
Zápisky z Istanbulu 2008
Ze života hudebních knihoven
Zpráva z konference Human-computer interaction a informační služby
Zpráva z konference Infokon 2008: inspirace, inovace, imaginace

automaticky generované reklamy