Ikaros Roč. 11, č. 12 (2007)

Editorial

Budoucnost knihoven a informační vědy?

Informační technologie a elektronická komunikace

Dojde internetu kapacita?
Klíčové iniciativy Open Access – „3B“

Informační zdroje, služby, aplikace

Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR
Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW
Elektronické informační zdroje zakoupené z grantu MŠMT „Informační infrastruktura výzkumu“

Nad webovými stránkami knihoven

V knihovně v Jablonném v Podještědí

Zprávy, reportáže a glosy [1]

O školních knihovnách vážně… A co dál?
35. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN
Beseda „Jak vzniká kniha“ na půdě ÚISK FF UK v Praze
Diskuse o informační společnosti na půdě Vysoké školy ekonomické
Dvě významná výročí v Knihovně Jiřího Mahena v Brně
Existují dva druhy knihoven: ty, které se změní, a ty, které zaniknou
Informační věda v roce 2030 podle Davida Bawdena
Jak jsem potkala dánské knihovny
Kulaté stoly projektu Ženy do IT
Lektorské zručnosti pracovníka knižnice
Letošní Liber v Barceloně
Novinky z knihovny Gender Studies
O letošním ročníku semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007
Seminář Čtenářství, jeho význam a podpora
Zpráva a dojmy z 10. ročníku konference ILDS v Singapuru
Zpráva z konference Moderní škola na Linuxu

automaticky generované reklamy