Ikaros Roč. 11, č. 6 (2007)

Editorial

Dokáže nadchnout průměr? Může fascinovat plast?

Informační technologie a elektronická komunikace

Zamyšlení nad budoucností dodávání dokumentů a meziknihovními službami

Odborné vzdělávání

Knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ profesora Švejcara v Plzni

Pořádání informací

Třídění Kongresové knihovny

Nad webovými stránkami knihoven

Ve zlínské knihovně

Recenze

Informační architektura pro World Wide Web

Zprávy, reportáže a glosy [1]

„Veselý kopeček“ aneb budoucnost Národní knihovny ČR a Klementina
Európska konferencia na udržanie digitálnych zdrojov
Exkurze v knihovně Organizace spojených národů (OSN)
Knihovna a další odborná pracoviště v Divadelním ústavu
Zápisky z Basileje

automaticky generované reklamy