Ikaros Roč. 11, č. 1 (2007)

Editorial

Pravda, polopravda, lež a mystifikace aneb Ikaros letí dál

Informační věda

Informace a pravda

Informační technologie a elektronická komunikace

Tradiční metody užití knihovních materiálů

Informační zdroje, služby, aplikace

International Transport Research Documentation (ITRD) - Mezinárodní databáze dopravního výzkumu
Orientační testování báze dat Scopus

Odborné vzdělávání

Řekl někdo nová média?

Nad webovými stránkami knihoven

V jinačovické knihovně

Zprávy, reportáže a glosy [1]

34. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN
Bezpečnost dětí na internetu
Dojmy z konference Online Information 2006
Informační gramotnost jubilejní
Knihovny v Londýně-Ealingu
Konference NAPLE
Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu
Odborné knihovny očima jejich uživatelů
Programy nejen pro seniory
Projekt SETKÁVÁNÍ v Knihovně Jiřího Mahena
Robinson v šumu příboje aneb Jaký bude čtenář tohoto tisíciletí
Seminář ke Koncepci rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010
Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací
Vliv rozvoje techniky na informační procesy ve společnosti
Zpráva z workshopu Kompetence a schopnosti informačního profesionála: jak je poznat, rozvíjet, hodnotit, certifikovat

automaticky generované reklamy