Ikaros Roč. 10, č. 9 (2006)

Editorial

Měsíc konferencí začíná

Informační věda

Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací

Elektronické publikování

Portál LivRe!
Publish, or perish?

Informační technologie a elektronická komunikace

Služby typu „document delivery“ v informační praxi

Informační zdroje, služby, aplikace

Mapový server
Soubor doporučení AKVŠ pro zpřístupňování vysokoškolských prací

Nad webovými stránkami knihoven

V "mokré" knihovně

Zprávy, reportáže a glosy [1]

Francouzské archivy pokořeny českými archiváři
Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo?
Letní knihovnická škola v Opavě
Medziknižničné výpožičné služby na Slovensku dnes a zajtra
Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči
Poslyšte vlastenci píseň novou - 19. století v kramářské písni
Výroční konference LIBER – Uppsala, 4.–7. července 2006
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí
Z červnových akcí Městské knihovny v Praze

automaticky generované reklamy