Ikaros Roč. 10, č. 8 (2006)

Editorial

Jiné světy, jiní lidé, jiné perspektivy

Právo v informační společnosti

Elektronická informační kriminalita
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost)

Informační technologie a elektronická komunikace

Hledání nových cest jako neohraničený pohled na možnosti
Obecná analýza požadavků pro výběr dokumentového skeneru a archivačního softwaru pro firemní dokumentový systém

Informační zdroje, služby, aplikace

Fakta a data – Portál životního prostředí České republiky
Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy

Nad webovými stránkami knihoven

V liberecké knihovně

Zprávy, reportáže a glosy [1]

Architektonická soutěž na návrh nové budovy Národní knihovny ČR přilákala přes 700 architektů
Eurocentrum Karlovy Vary – vše o Evropské unii v Karlovarském kraji
Foucaultovské kolokvium
Ikaros semper vivus continuus
Jak se chovají uživatelé Googlu?
Na návštěvě knihoven v Toruni, městě perníku a milých knihovnic
Odešla Bedřiška Wižďálková (27. 4. 1926 – 27. 6. 2006)
Těžký život (kyber)závisláka
Vzpomínka na Ing. Augustina Mertu, CSc.
Zpráva ze semináře CASLIN 2006

automaticky generované reklamy