Ikaros, redakce

Važení čtenáři,

změny, resp. rozšíření Ikarovy nabídky, kterou jsme avizovali v minulém editorialu, jsou - spolu s pátým ročníkem - na světě! Počínaje tímto číslem budeme vedle zavedených rubrik přinášet čtyři specializované/tematické sloupky (první vlaštovkou v tomto směru byl úvodní příspěvek sloupku Z. Uhlíře v minulém čísle 10/2000), jejichž autory jsou externí spolupracovníci Ikara - Adéla Baková, Richard Papík, Libuše Pavlicová a Zdeněk Uhlíř.

Ikaros, redakce. Važení čtenáři,. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/686>. urn:nbn:cz:ik‐000686. ISSN 1212-5075.

Vyhlášení vítězů letní soutěže Ikara

Milí čtenáři,
pro již uplynulé prázdniny vyhlásil časopis Ikaros pro vás všechny letní soutěž. Soutěžit bylo možné ve třech kategoriích: nejvtipnější prázdninový zážitek, nejzajímavější prázdninové foto a "knihovna o prázdninách" (volný literární útvar). Uzávěrka soutěže byla 20. září a zde, v říjnovém čísle Ikara, vyhlašujeme vítěze a vítězné soutěžní příspěvky.

Ikaros, redakce. Vyhlášení vítězů letní soutěže Ikara. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/843>. urn:nbn:cz:ik‐000843. ISSN 1212-5075.

Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 29. ledna 2001

CELBOVÁ, Iva. Role knižních nakladatelství v akviziční činnosti knihoven v České republice.
Vedoucí práce PhDr. Anna Stöcklová. Oponent Ing. Aleš Brožek.


CVRČKOVÁ, Radomíra. Služba GILS jako nástroj pro řízení informačních zdrojů v oblasti státní správy USA.
Vedoucí práce PhDr. Eva Bratková. Oponent Mgr. Hana Veličková.


JONÁKOVÁ, Karolina. Automatizovaná katalogizace starých tisků.
Vedoucí práce PhDr. Anna Stöcklová. Oponent PhDr. Jaroslava Kašparová.

Ikaros, redakce. Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 29. ledna 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/713>. urn:nbn:cz:ik‐000713. ISSN 1212-5075.

Letní soutěž zná své vítěze

Pokud patříte k těm, kteří netrpělivě očekávají výsledky letní soutěže Ikara, toto číslo vás tohoto napětí konečně zbaví. V samostatném příspěvku soutěž rekapitulujeme, zveřejňujeme jména dvou výherců a také publikujeme jejich vítězné příspěvky.

Ikaros, redakce. Letní soutěž zná své vítěze. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/844>. urn:nbn:cz:ik‐000844. ISSN 1212-5075.

Važení čtenáři,

vedle pravidelných monotematických sloupků, které se uvedly v minulém čísle, se vám v tomto čísle představuje sloupek další. Z jeho názvu - Právní aspekty elektronického publikování - je patrné, co bude předmětem jeho náplně. Tentokrát se jeho autorka Daniela Přibylová věnuje problematice nového autorského zákona platného v ČR.

Ikaros, redakce. Važení čtenáři,. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/714>. urn:nbn:cz:ik‐000714. ISSN 1212-5075.

Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Knihovna Akademie věd ČR

Externí spolupracovnice redakce Ikaros pro toto číslo připravila hodnocení služeb Knihovny akademie věd ČR v Praze.

Čtenářský průkaz

Ikaros, redakce. Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Knihovna Akademie věd ČR. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/865>. urn:nbn:cz:ik‐000865. ISSN 1212-5075.

Virtuální silvestrovskou nocí

28. února byl odstartován "Březen - měsíc Internetu", akce, kterou již počtvrté pořádá stejnojmenné sdružení za účelem popularizace Internetu ve společnosti a podpory jeho zavádění do procesu komunikace občan-stát.
Ikaros, redakce. Virtuální silvestrovskou nocí. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/715>. urn:nbn:cz:ik‐000715. ISSN 1212-5075.

Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 24. září 2001

BRADOVÁ, Andrea. Místní lidové knihovny okresu Rokycany : počátky, vývoj, trendy v dobrovolném knihovnictví na Rokycansku.
Vedoucí práce Milena Černá. Oponent Miloslava Faitová.


BULÍČKOVÁ, Soňa. Moderní metodologie projektování informačních systémů.
Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Oponent Marie Königová.


BUSCHOVÁ, Helga. Statistická analýza tematiky diplomových prací v Ústavu informačních studií a knihovnictví.
Vedoucí práce Marie Königová. Oponent Anna Stöcklová.

Ikaros, redakce. Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 24. září 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/866>. urn:nbn:cz:ik‐000866. ISSN 1212-5075.

Registrace na INFORUM 2001 zahájena

Na oficiální prezentaci konference INFORUM 2001, která se koná na Vysoké škole ekonomické v Praze ve dnech 29. až 31. května, byla vystaven interaktivní registrační formulář, v němž uvedete, kterých sekcí máte zájem se zúčastnit, a rovněž můžete hlasovat v anketě o Cenu INFORUM 2001.

Ikaros, redakce. Registrace na INFORUM 2001 zahájena. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/740>. urn:nbn:cz:ik‐000740. ISSN 1212-5075.

Svatba v redakci Ikara!

Helena Grosserová a Filip Vojtášek
oznamují, že 13. října 2001 na radnici v Borovanech (okr. České Budějovice) vstoupili do stavu manželského.


Milá Heleno, milý Filipe, všichni vám přejeme hodně štěstí!


Tatínek s nevěstou před svým "kočárem".


Ikaros, redakce. Svatba v redakci Ikara!. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/867>. urn:nbn:cz:ik‐000867. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah