Ikaros, redakce

Vážení čtenáři,

letošní letní prázdniny se pomalu překlápějí do své druhé poloviny, kterou bychom vám rádi zpestřili srpnovým číslem Ikara.

Od tohoto čísla se budete setkávat se zcela novým sloupkem, který nese název Informační gramotnost; jeho autorkou je Hana Landová. Zařazuje se tak vedle sloupků Elektronické seriály, Evropská unie a informační společnost, Medicína a informace a Nad webovými stránkami knihoven, jejichž autoři neztrácejí nit ani v parném létě.

Ikaros, redakce. Vážení čtenáři,. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/990>. urn:nbn:cz:ik‐000990. ISSN 1212-5075.

Letní soutěž 2001

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

redakce časopisu Ikaros vyhlašuje letní prázdninovou soutěž, a to v následujících třech kategoriích:

1) nejzajímavější prázdninové foto
2) nejvtipnější prázdninový zážitek
3) "knihovna o prázdninách" (volný literární útvar)

Na vaše soutěžní příspěvky se těšíme na e-mailové adrese redakce@ikaros.cz. Uzávěrka soutěže je 20. září 2001.

Ikaros, redakce. Letní soutěž 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/788>. urn:nbn:cz:ik‐000788. ISSN 1212-5075.

Informujte v Ikarovi o svých BMI akcích

Čas plyne jako voda a před dveřmi máme další březen. A s ním další ročník akce "Březen - měsíc Internetu", do kterého se již tradičně zapojují také knihovny. Časopis Ikaros pro vás, pracovníky knihoven, při této příležitosti připravuje speciální službu: v polovině února zpřístupníme elektronický formulář, jehož prostřednictvím budete moci zasílat tiskové zprávy o připravovaných a uskutečněných akcích v rámci BMI.

Ikaros, redakce. Informujte v Ikarovi o svých BMI akcích. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/916>. urn:nbn:cz:ik‐000916. ISSN 1212-5075.

Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 21. května 2001

ANDERSOVÁ, Denisa. Zavádění nových médií v reklamě a v public relations.
Vedoucí práce Peter Pálka. Oponent Richard Papík.


CIHLÁŘOVÁ, Irena. Přechod od klasické k hybridní knihovně na příkladu Knihovny pro univerzitní základ.
Vedoucí práce Anna Stöcklová. Oponent Martina Hábová.

Ikaros, redakce. Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 21. května 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/795>. urn:nbn:cz:ik‐000795. ISSN 1212-5075.

Knihovny ve víru BMI

Knihovny mají v rámci probíhající kampaně Březen - měsíc Internetu jedinečnou příležitost vystoupit ze stínu, v němž - vnímány veskrze jako půjčovny a čítárny knih a časopisů - setrvávají po zbytek roku, a svézt se na vlně zvýšeného zájmu ze strany médií o Internet a všeho, co s ním souvisí. Kreativitě se meze nekladou.

Ikaros, redakce. Knihovny ve víru BMI. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 3 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/927>. urn:nbn:cz:ik‐000927. ISSN 1212-5075.

Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze

Článek s názvem "Staré víno do nových nádob" uvedl v minulém čísle Ikara cyklus, v němž budeme přicházet s hodnocením služeb knihoven z pohledu jejich uživatelů (a to uživatelů spíše náhodných než stálých, kteří přesto mají právo na informace). Tentokrát vám předkládáme pohled české turistky na služby ústředí Městské knihovny v Praze.
Své případné reakce zasílejte na náš redakční e-mail.
Redakce

Ikaros, redakce. Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/809>. urn:nbn:cz:ik‐000809. ISSN 1212-5075.

Ikaros poprvé v srpnu

Oproti předcházejícím ročníkům je ten letošní svým způsobem premiérový: Ikaros se rozhodl neudělat si prázdniny - přilétá za svými čtenáři i v obou letních měsících a dostojí tak skutečně svému statutu měsíčníku.

Ikaros, redakce. Ikaros poprvé v srpnu. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/813>. urn:nbn:cz:ik‐000813. ISSN 1212-5075.

Autorka lékařského sloupku Ikara v bílém

Adéla Baková, skvělá autorka sloupku Medicína a informace, který se od ledna tohoto roku pravidelně objevuje v Ikarovi, publikuje tentokrát svůj sloupek pod jiným jménem. Což může znamenat mnohé, ale znamená jediné - poslední srpnový den, těsně před deštěm řekla nevěsta Adéla své "ano" ženichovi Alešovi. Oba řekli své "ano" také redaktorům Ikara na prosbu zveřejnit fotografie z této události. Ještě jednou: hodně štěstí.

Ikaros, redakce. Autorka lékařského sloupku Ikara v bílém. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/825>. urn:nbn:cz:ik‐000825. ISSN 1212-5075.

UZÁVĚRKA LETNÍ SOUTĚŽE JIŽ ZA 3 TÝDNY!

Děti školou povinné již opět sedí ve školních škamnách a za vámi přilétá Ikaros se svým prvním podzimním číslem.

Na tomto místě vás většinou lákáme na nej... články čísla. Stěžejním je tentokrát článek "Přežije formát UNIMARC rok 2003?" z pera Bohdany Stoklasové, který reaguje na dění na letošní konferenci IFLA.

Ikaros, redakce. UZÁVĚRKA LETNÍ SOUTĚŽE JIŽ ZA 3 TÝDNY!. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/826>. urn:nbn:cz:ik‐000826. ISSN 1212-5075.

Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Národní lékařská knihovna

Hodnocení informačních služeb Národní lékařské knihovny v Praze (Sokolská 54, 121 32 Praha 2) je krátké, stručné a nepříliš lichotivé. Člověk bez platného čtenářského průkazu se legálně dostane pouze k šatně (1. patro)! Vskutku, zde je pracovníkem NLK vyzván, aby průkaz předložil - v opačném případě nemá v podstatě v NLK co pohledávat. Na naši námitku, že máme v úmyslu pouze setrvat v místnosti s katalogy, ustoupil pouze se sebezapření..

Ikaros, redakce. Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Národní lékařská knihovna. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/841>. urn:nbn:cz:ik‐000841. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah