Ikaros, redakce

Važení čtenáři,

vedle pravidelných monotematických sloupků, které se uvedly v minulém čísle, se vám v tomto čísle představuje sloupek další. Z jeho názvu - Právní aspekty elektronického publikování - je patrné, co bude předmětem jeho náplně. Tentokrát se jeho autorka Daniela Přibylová věnuje problematice nového autorského zákona platného v ČR.

Ikaros, redakce. Važení čtenáři,. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/714>. urn:nbn:cz:ik‐000714. ISSN 1212-5075.

Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Knihovna Akademie věd ČR

Externí spolupracovnice redakce Ikaros pro toto číslo připravila hodnocení služeb Knihovny akademie věd ČR v Praze.

Čtenářský průkaz

Ikaros, redakce. Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Knihovna Akademie věd ČR. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/865>. urn:nbn:cz:ik‐000865. ISSN 1212-5075.

Virtuální silvestrovskou nocí

28. února byl odstartován "Březen - měsíc Internetu", akce, kterou již počtvrté pořádá stejnojmenné sdružení za účelem popularizace Internetu ve společnosti a podpory jeho zavádění do procesu komunikace občan-stát.
Ikaros, redakce. Virtuální silvestrovskou nocí. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/715>. urn:nbn:cz:ik‐000715. ISSN 1212-5075.

Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 24. září 2001

BRADOVÁ, Andrea. Místní lidové knihovny okresu Rokycany : počátky, vývoj, trendy v dobrovolném knihovnictví na Rokycansku.
Vedoucí práce Milena Černá. Oponent Miloslava Faitová.


BULÍČKOVÁ, Soňa. Moderní metodologie projektování informačních systémů.
Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Oponent Marie Königová.


BUSCHOVÁ, Helga. Statistická analýza tematiky diplomových prací v Ústavu informačních studií a knihovnictví.
Vedoucí práce Marie Königová. Oponent Anna Stöcklová.

Ikaros, redakce. Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 24. září 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/866>. urn:nbn:cz:ik‐000866. ISSN 1212-5075.

Registrace na INFORUM 2001 zahájena

Na oficiální prezentaci konference INFORUM 2001, která se koná na Vysoké škole ekonomické v Praze ve dnech 29. až 31. května, byla vystaven interaktivní registrační formulář, v němž uvedete, kterých sekcí máte zájem se zúčastnit, a rovněž můžete hlasovat v anketě o Cenu INFORUM 2001.

Ikaros, redakce. Registrace na INFORUM 2001 zahájena. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/740>. urn:nbn:cz:ik‐000740. ISSN 1212-5075.

Svatba v redakci Ikara!

Helena Grosserová a Filip Vojtášek
oznamují, že 13. října 2001 na radnici v Borovanech (okr. České Budějovice) vstoupili do stavu manželského.


Milá Heleno, milý Filipe, všichni vám přejeme hodně štěstí!


Tatínek s nevěstou před svým "kočárem".


Ikaros, redakce. Svatba v redakci Ikara!. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/867>. urn:nbn:cz:ik‐000867. ISSN 1212-5075.

Živé vysílání z Infora

Spolupráce redakce Ikara s Albertinou icome Praha, jedním ze dvou pořadatelů konference Inforum, dostala nový rozměr. Ikaros bude při jejím letošním ročníku působit v roli multimediálního partnera.

Ikaros, redakce. Živé vysílání z Infora. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/748>. urn:nbn:cz:ik‐000748. ISSN 1212-5075.

Osud programu VISK mají v rukou poslanci

Snad nikdy dříve neočekává celá knihovnická veřejnost, jak dopadne jednání poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu, s takovým napětím jako letos. Jde skutečně o mnoho - o pokračování programu VISK v příštím roce.

Ikaros, redakce. Osud programu VISK mají v rukou poslanci. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/868>. urn:nbn:cz:ik‐000868. ISSN 1212-5075.

Iva Celbová se stala magistrou!

Historická aula Karolina, 25. dubna 2001

Ikaros, redakce. Iva Celbová se stala magistrou!. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/768>. urn:nbn:cz:ik‐000768. ISSN 1212-5075.

Pavla Skarlantová obdržela cenu Josefa Hlávky

Mgr. Pavla Skarlantová, letošní absolventka Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, obdržela Cenu Josefa Hlávky za svou diplomovou práci "Reklama jako komunikační prostředek : Zdroj informací a desinformací", kterou obhájila 21. května 2001. Cena je udělována Nadací "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" nejlepším studentům a absolventům pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR každoročně v zámku v Lužanech u Přeštic v předvečer 17.

Ikaros, redakce. Pavla Skarlantová obdržela cenu Josefa Hlávky. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/889>. urn:nbn:cz:ik‐000889. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah