Ikaros, redakce

Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze

Článek s názvem "Staré víno do nových nádob" uvedl v minulém čísle Ikara cyklus, v němž budeme přicházet s hodnocením služeb knihoven z pohledu jejich uživatelů (a to uživatelů spíše náhodných než stálých, kteří přesto mají právo na informace). Tentokrát vám předkládáme pohled české turistky na služby ústředí Městské knihovny v Praze.
Své případné reakce zasílejte na náš redakční e-mail.
Redakce

Ikaros, redakce. Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/809>. urn:nbn:cz:ik‐000809. ISSN 1212-5075.

Ikaros poprvé v srpnu

Oproti předcházejícím ročníkům je ten letošní svým způsobem premiérový: Ikaros se rozhodl neudělat si prázdniny - přilétá za svými čtenáři i v obou letních měsících a dostojí tak skutečně svému statutu měsíčníku.

Ikaros, redakce. Ikaros poprvé v srpnu. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/813>. urn:nbn:cz:ik‐000813. ISSN 1212-5075.

Autorka lékařského sloupku Ikara v bílém

Adéla Baková, skvělá autorka sloupku Medicína a informace, který se od ledna tohoto roku pravidelně objevuje v Ikarovi, publikuje tentokrát svůj sloupek pod jiným jménem. Což může znamenat mnohé, ale znamená jediné - poslední srpnový den, těsně před deštěm řekla nevěsta Adéla své "ano" ženichovi Alešovi. Oba řekli své "ano" také redaktorům Ikara na prosbu zveřejnit fotografie z této události. Ještě jednou: hodně štěstí.

Ikaros, redakce. Autorka lékařského sloupku Ikara v bílém. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/825>. urn:nbn:cz:ik‐000825. ISSN 1212-5075.

UZÁVĚRKA LETNÍ SOUTĚŽE JIŽ ZA 3 TÝDNY!

Děti školou povinné již opět sedí ve školních škamnách a za vámi přilétá Ikaros se svým prvním podzimním číslem.

Na tomto místě vás většinou lákáme na nej... články čísla. Stěžejním je tentokrát článek "Přežije formát UNIMARC rok 2003?" z pera Bohdany Stoklasové, který reaguje na dění na letošní konferenci IFLA.

Ikaros, redakce. UZÁVĚRKA LETNÍ SOUTĚŽE JIŽ ZA 3 TÝDNY!. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/826>. urn:nbn:cz:ik‐000826. ISSN 1212-5075.

Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Národní lékařská knihovna

Hodnocení informačních služeb Národní lékařské knihovny v Praze (Sokolská 54, 121 32 Praha 2) je krátké, stručné a nepříliš lichotivé. Člověk bez platného čtenářského průkazu se legálně dostane pouze k šatně (1. patro)! Vskutku, zde je pracovníkem NLK vyzván, aby průkaz předložil - v opačném případě nemá v podstatě v NLK co pohledávat. Na naši námitku, že máme v úmyslu pouze setrvat v místnosti s katalogy, ustoupil pouze se sebezapření..

Ikaros, redakce. Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Národní lékařská knihovna. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/841>. urn:nbn:cz:ik‐000841. ISSN 1212-5075.

Važení čtenáři,

změny, resp. rozšíření Ikarovy nabídky, kterou jsme avizovali v minulém editorialu, jsou - spolu s pátým ročníkem - na světě! Počínaje tímto číslem budeme vedle zavedených rubrik přinášet čtyři specializované/tematické sloupky (první vlaštovkou v tomto směru byl úvodní příspěvek sloupku Z. Uhlíře v minulém čísle 10/2000), jejichž autory jsou externí spolupracovníci Ikara - Adéla Baková, Richard Papík, Libuše Pavlicová a Zdeněk Uhlíř.

Ikaros, redakce. Važení čtenáři,. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/686>. urn:nbn:cz:ik‐000686. ISSN 1212-5075.

Vyhlášení vítězů letní soutěže Ikara

Milí čtenáři,
pro již uplynulé prázdniny vyhlásil časopis Ikaros pro vás všechny letní soutěž. Soutěžit bylo možné ve třech kategoriích: nejvtipnější prázdninový zážitek, nejzajímavější prázdninové foto a "knihovna o prázdninách" (volný literární útvar). Uzávěrka soutěže byla 20. září a zde, v říjnovém čísle Ikara, vyhlašujeme vítěze a vítězné soutěžní příspěvky.

Ikaros, redakce. Vyhlášení vítězů letní soutěže Ikara. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/843>. urn:nbn:cz:ik‐000843. ISSN 1212-5075.

Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 29. ledna 2001

CELBOVÁ, Iva. Role knižních nakladatelství v akviziční činnosti knihoven v České republice.
Vedoucí práce PhDr. Anna Stöcklová. Oponent Ing. Aleš Brožek.


CVRČKOVÁ, Radomíra. Služba GILS jako nástroj pro řízení informačních zdrojů v oblasti státní správy USA.
Vedoucí práce PhDr. Eva Bratková. Oponent Mgr. Hana Veličková.


JONÁKOVÁ, Karolina. Automatizovaná katalogizace starých tisků.
Vedoucí práce PhDr. Anna Stöcklová. Oponent PhDr. Jaroslava Kašparová.

Ikaros, redakce. Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 29. ledna 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/713>. urn:nbn:cz:ik‐000713. ISSN 1212-5075.

Letní soutěž zná své vítěze

Pokud patříte k těm, kteří netrpělivě očekávají výsledky letní soutěže Ikara, toto číslo vás tohoto napětí konečně zbaví. V samostatném příspěvku soutěž rekapitulujeme, zveřejňujeme jména dvou výherců a také publikujeme jejich vítězné příspěvky.

Ikaros, redakce. Letní soutěž zná své vítěze. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/844>. urn:nbn:cz:ik‐000844. ISSN 1212-5075.

Važení čtenáři,

vedle pravidelných monotematických sloupků, které se uvedly v minulém čísle, se vám v tomto čísle představuje sloupek další. Z jeho názvu - Právní aspekty elektronického publikování - je patrné, co bude předmětem jeho náplně. Tentokrát se jeho autorka Daniela Přibylová věnuje problematice nového autorského zákona platného v ČR.

Ikaros, redakce. Važení čtenáři,. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/714>. urn:nbn:cz:ik‐000714. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah